castellano | english  
   
 

TESTER ...BEZALA(2)
“Tester, adabegiak lanean” liburuari egin genion ekarpena berrikusiz eta eguneratuz.

Fundacion Rodriguezen Nodo Proiektuak
 • Cibergolem (“Hiperpolitika eta quintacolumnismoa”)
 • Kirmen Uribe eta Ibon Saez de Olazagoitia. (“Saturraran”).
 • Hack Lab. Metabolik (“x-evian” banaketa)
 • Jon Mantzisidor eta Isabel de Naverán (“Ehun aldiz agur”)
 • Juan Romero. (“A pragmatic of links”)
 • Jorge Luis Marzo. (“Barrokoa denari eta hispanitateari buruzko erakusketa batetarako oharrak”).

Sarrera.
Denbora asko pasa da TESTER abiarazi zenetik. Hasierak gure laneko ohiko giltzarriekiko eta nahi ez genuenaren segurtasunarekiko konpromisoan oinarritutako ideia gutxi batzuetara mugatu ziren. Ondoren, nozio horietan ideia berriak txertatzen saiatu ginen, bidaide berrien laguntzaz. Lan kolektiboa eta trukaketa ziren oinarrizko nozio horietako bat.

Hortik abiatuta, TESTERak bere ibilbide propioa egin du.

2003ko azaroan egin genituen jardunaldiek (Koldo Mitxelena Kulturunea, Donostia) istorio honen benetako hasiera zehaztu zuten. Lehendabiziko fasea izan zen, ibilbideko lehenengo geraldia.

Proiektuaren ibilbidean bigarren geraldi bat egiterakoan (“Tester, adabegiak lanean” izeneko liburuaren argitalpena), eta atzera zein aurrerantz begiratzean, “Tester ...bezala” testuan formulatzen ditugun proiektuaren zenbait “aplikazio” aurkitzen ditugu.

TESTERek sistema gisa zituen aukerak ikusten genituen, konstelazio autonomo bat izango balitz bezala, bere lege propioekin, baina tentsio unibertsalera lotua. TESTERen, halaber, jadanik funtzionamenduan zeuden aukera berriak sartzeko gaitasuna aurkitzen genuen, baliabideen aprobetxamendu hobea eskainiz.

Bestalde, TESTERen lan eta sorkuntza kolektiboarekin inplementatua izateko gai den sorkuntza berriko eta kode irekiko software baten gaitasunak ikusi genituen. Eta, azkenik, horrelako proiektu batek leiho izateko, interfaze izateko, dituen potentzialtasunak ulertu genituen, elkarrizketak, ikaskuntzak eta igorpen-borondateak esan nahi duen guztiarekin.

Orain, gure bidearen puntu honetara iritsi garela, eta “bidaiaren amaiera” (3. fasea) kartela zintzilikatu dugula, testu hartara itzultzen gara eta, inolako goraipamen edo laudoriorik gabe, ideia haietako batzuk aldarrikatzen jarraitzen dugu, oraindik ere baliozkoak direla uste dugulako.

“Kale berriak” (Tester Sistema bezala).(2)
“Tester; adabegiak lanean” izeneko liburuan, proiektua kale berri baten eraikuntzarekin eta egokitzapenarekin konparatzen genuen (Ikusi “Kale Berriak”, Tester Sistema bezala).

DVD euskarrian bidaiatzen duen azken fase honetan, ideia hori, bidearen metafora, luzatu egin dezakegu, gure nodoaren eremutik (Euskal Herritik) gauzatu diren ekoizpenei irteera emateko trazatu berri hori erabiliz.

Hemen agertzen diren bide guztiek bat egiten dute ibilbidearen puntu honetan, TESTERa bezalako ibilbide luzeko apustu baten ondoren.

Ibilbide oso anitzak direla-eta erabakigarria den puntu batek eta une esanguratsu batek bide bera konpartitzen dute orain, ondoren beren xede propioa bilatuz bereizteko. Une horrek Euskal Herriko praktika artistikoaren zenbait bidegurutzeri eta hainbat loturari buruzko ikuspegi zabal bat eskaintzen digu.

Errei ugariko autobide batean bezala, proiektu guztiek erabiltzen dute egokitzen saiatu garen zoladura hori. Abiapuntu desberdinak aurkezten dituzten eta lehendik erabakitako norabide bat ezartzeko bokazioa duten ideien, proposamenen eta irtenbideen fluxu etengabea.

Baina, gainera, proposamen horiek lan bat bide garrantzitsuenen haraindian proiektatzea bilatzen dute, saihesbide desberdinak hartuz, bigarren mailako errepideetan sartuz, eta trukatze- nahiz sakontze-lanak beharrezkoak diren horietan guztietan geldialdiak eginez.

Egoera-mota horiek izango dira Testerrak benetan funtzionatzen duela berretsiko dutenak.

Ezinbestekoa da azaltzea, ondorioztatutako lanak zirkulazioan jartzeko garaian, beharrezkoa dela arte bisualen eremuan sortze diren bulkada berriek merezi duten bide-segurtasuna finkatzea, “autobideen” eta gainerako komunikazio-azpiegituren pribatizazioak erakundeek euskal sortzaile gazteekiko dituzten erantzukizunak alde batera uzten dituztela hautemanarazten digun une honetan.

“Pilota berriak” (Tester “plug-in” bezala).(2)
“Tester; adabegiak lanean” izeneko liburuan adabegien bilkuran eman zen egoera zehatz bat komentatzen genuen. Anekdota hark, nolabait ere, posizionamendu politikoa guk nola ulertzen genuen adierazten zuen, gurea bezalako testuinguru batean eta Tester bezalako proiektu baten aurrean. Beste edozein azalpenek ez luke anekdota horrek bezain ondo adieraziko gure sentimendua, gure “egoteko modua”, eta, ondorioz, gure jarduteko modua.

(Ikus “Pilota berriak” Tester “plug-in” bezala).

Testuinguruaren berrikuspenaren eta egoera politikoaren eta Tester proiektuaren arteko egokitzapena luzatzeko saiakuntzaren haraindian, agian orain azpimarratu beharko genukeena da nola adabegien lanak politika egiteko modu bat laburbildu duen bere baitan; elkar ulertuz gauzatzen den politika (batzutan behartuta, bestetan eztiro aurkituta), nahiz eta kasu honetan hemen jasotako materiala entregatzea ahalbidetu duten soluzioak eman dituen.

Aktibatu behar dugun “adabegitik” aurkeztutako lanak ondoko hauetan gauzatzen dira: politikak jarraikortasun historiko gisa duen perbertsioa (Jorge Luis Marzo eta Kirmen Uribe); aktibismo quintacolumnistaren politika, sareak diren proiektuen aroan (Cibergolem eta Metabolik); giza harremanekin zerikusia duen politika, hiriaren paisaia berri batean (Jon Mantzisidor eta Isabel de Naveran); eta komunikabideak osatzen dituzten partikula politikoak xehatuz aurkitzen den hori (Juan Fco. Romeroren lana, adibidez).

Agian loturarik gabeko panorama bat dirudi, ekarpenen pure likidotu bat, oraindik zertu gabeko bizkotxo bat; eta bere nahastea (zaporetsua eta energetikoa, hori bai) molde honen zein beste molde ororen zirrikituetatik eroriko dela itxura eman dezake..., gure xedea ez baita bizkotxoa diseinuzko plater batean zerbitzatzea, osagaiak eskaintzea eta errezetak iradokitzea baizik. Moldearen diseinua ere gomendatu dezakegu, baina inoiz ez dugu sartuko bizkotxoa “happy meal” delakoaren postrean.

Patata-tortillak egitea, behintzat, lan kolektiboko ariketa gisa ulertzen dugu (ikus Fundacion Rodriguez delakoko galeria).

”Plagio utopikoak” (Tester Software bezala). (2)
“Tester ; adabegiak lanean” izeneko liburuan Critical Art Ensemble-ren “The Electronic Disturbance” liburuaren 5. ataleko “Plagio utopikoak, hipertestualitatea eta ekoizpen kultural elektronikoa” (1*) testuaren plagio nabarmen batean oinarritzen ginen.

Orain guztiontzat produktiboa den moduan plagiatzen jarraitu nahi genuke, kasu honetan Florian Cramer-ek zirriborratuta utzi dituen ideia batzuetan oinarrituz.

TESTER proiektuaren eta software baten arteko antzekotasuna aipatzen dugunean, kontzeptuez hitz egiten ari gara, kontzeptuak mugitzeko ahalmenaz, proiektu artistiko baten arkitektura “kontzeptuala” eraldatzeko gaitasunaz eta, beraz, gure jarduketa-eremua, adabegi garen neurrian, eraldatzeaz.

Proiektu garaikide orok nolabaiteko logika bat jarraitu behar duela dirudi, bidesari bat izango balitz bezala proposamena legitimatzen duen prozesu jakin bat jarraitu behar duela, prozesu edo logika horien arabera jardutean, liturgiaren, gaikako ospakizunaren eta zuzentasun politikoaren parametro “egokiak” betetzen baitira, autoreen nominan edo diziplinen katalogazioari dagokion zentzutasunean.

Gure softwareak ez du kodifikazioaren morroi izan nahi. Software orotan aurkitzen dugun kodea izaera kontzeptualeko notazio gisa har dezakegu eta, horrela, gure helburua da notazio horietan eragitea, proiektu baten formulazioan aukera berriak sortzeko. “Kode irekiaren” ideia formulazio honetara ekartzen saiatu garela esan daiteke, joko horrek algoritmoaren haraindian doan konplexutasun baten ondorio besterik ez diren kontraesanak dakartzala ahantzi gabe.

“…Izan ere, arte digitalei buruzko ikuskera tradizionala poiesis aren (eraikuntza) gainean aiesthesis a (pertzepzioa) gailentzen duen filosofia erromantizistaren jarraipen zuzena da; artea ukigarria, entzungarria eta ikusgarria dena bezala bakarrik definitzen duen kontzeptu murriztuaren barruan beheratua...”

“…Arte digitalek, bere horretan, konplizitate hori bereganatzen dute, beren buruari “komunikabide berrietako arte” deitzen dietenean. Ez dago “komunikabide berriak” baino gauza zaharragorik; termino hori bideo analogikoa eta konputazioa bezalako hainbat eta hainbat teknologia, une jakin batean berriak izan zirelako soilik, multzo berean biltzeko azaleko justifikazio bat besterik ez da. Batek komunikabide hitza igorle eta hartzaile baten artean kokatutako zerbait bezala definitzen badu, orduan konputagailuak ez dira komunikabide bakarrik; igorleak eta hartzaileak ere badira, eta beren kabuz idazteko eta irakurtzeko, mezuak interpretatzeko eta konposatzeko gai dira, horietan idatzitako arauek ezartzen dituzten mugen barruan... “

(“Kontzeptuak, notazioak, softwarea, artea”, Florian Cramer).

Ukigarria, entzungarria eta ikusgarria bakarrik den arte baten haraindian, Cramerrek dioen bezala, proiektuak hasieratik hartu du sarearen ideia, adabegi desberdinen arteko komunikazioa hobekien ahalbidetzen duen egitura gisa, denbora errealean aldatu daitekeena, eta gaitasun sortzaile nahiz birsortzailea duena. Izan ere, batez ere proiektu-ideia baten eraikuntza-lanetan jardun gara.

“Tokian tokiko eremuak-entzuleria globala” (Tester interface bezala).(2)
“Tester ; adabegiak lanean” liburuan erkidego txikietan gauzatutako lana elkar lotzeko beharra aipatzen genuen, tokian tokikoa dena aipatzerakoan globalki hitz egiten duten proiektu txikien arteko loturak ezartzeko beharra aipatzen genuen. Eta behar (politiko) mota horiek aipatzerakoan, Testerrari interfaze funtzioa esleitzen genion; gazteluaren horman irekitzen zen konexio-leiho bat izango balitz bezala (zenbaitetan egungo artearen kokaleku den marfilezko dorre bat).

Horri dagokionez, eta jasotako lanak ikusi ondoren, tokian tokikoa dena eta globala dena mugarik gabe eta baten zein bestearen arteko diferentziak berekin dakarren distantzia hori gabe agertzen zaizkigula esan dezakegu. Proposamen guztietan testuinguruen arteko gurutzatze nabarmena ematen da, eta horiek guztiek batera bidaiatzerakoan eskaintzen zaigun aukerak jatorriari edo autoretzari buruzko zenbait alderdi difuminatzen ditu, aspirazio komunekin edo antzeko arazoekin zerikusia duten beste alderdi batzuk sustatuz.

Horietako asko proposamen kolektiboak dira, Euskal Herriko adabegiaren kasua bezala (Metabolik, Cibergolem); erlazio berriak bilatzen dituzte, sortze-lanerako diziplinen eta formulen arteko zubiak eta tunelak ezarriz.

Hautaketa honen bidez TESTERak suposatzen duen interfaze propioaren gainerako proiektuekiko interfaze bat bilatu dugu, gure “lurraldearentzat” benetan interesatzen zaigun nazioarteko panoramara sartzea ahalbidetuko ligukeen leiho adimendun bat bilatuz.

Leihoa eskainiz bai, baina leiho horretara norbait ateratzea eskatuz...

Eta hor hasten da proiektu honen azkeneko eta behin betiko urratsa.

Oharrak.

(1*)

(Autonomediak argitaratua, 1994 POB 568 Williamsburgh Station, Brooklyn, NY 11211-0568 USA eta Paloma Garcia Abad-ek gaztelaniara itzulitakoa).

Iñaki Arzoz Pamplona, 1966.
Estudios de Bellas Artes en la Universidad del País Vasco. Pintor y escritor sobre temas de arte y antropología. Actualmente ejerce como profesor de dibujo y pintura y colabora asiduamente en el suplemento cultural “Mugalari”, del diario Gara.
Publicaciones recientes:
El mitin étnico , Sukil, nº2, 1998.
La Hiperesfera reticular , Artyco, nº8, 2000.

Andoni Alonso. Vitoria, 1966.
Doctorado en filosofía por la Universidad del País Vasco con la tesis Wittgenstein y el arte . Entre 1996 y 1999 fue visiting scholar en Penn State University, donde se especializó en filosofía de la tecnología y CTS. Actualmente es profesor titular de filosofía en la Universidad de Extremadura.
Publicaciones recientes:
Coordinador con Nicanor Ursúa e Ignacio Ayestarán de Para comprender Ciencia tecnología y sociedad , Verbo Divino, Estella, 1996.
Artículos:
The Basque Peasant and the Computer en Technology and Culture, 1998.
Libros:
Editor de Pensamiento Digital (Humanidades y Tecnologías de la Informacion, Junta de Extremadura, 2001.

(“Hiperpolitika eta quintacolumnismoa”).

Cibergolem-ek hiperpolitika eta quintacolumnismoarekin loturiko kontzeptuen aurkezpen teorikoan lan egin du hitzaldi, artikulu eta bestelako ekintzen bidez. Baina, hain zuzen ere, haren ezaugarrietako bat, Cibergolem-en ibilbidearena zein hiperpolitika proposamen legez, bere ideia, testu eta ekintzen laguntza komunala da, hiperpolitika quintacolumnistaren planteamenduak ez bailuke zentzurik parte hartze aktiborik gabe. Hura burutu ahal izateko Cibergolem-en proposamena Cibergolem-en lagunei testu labur bat edo hiperpolitika quintacolumnistaren ikur bat eskatzean datza behinik behin Cibergolem-en Liburutegia deituko dugun horretan lehen artxibo bat sortzeko, eta ondoren Tester-ek editatuko duen DVD batean txertatuko dena, haren lanen azken emaitza bezala.

Cibergolem-ek aukeratutako autoreak hauek dira

 • Fundación Rodríguez
  (Natxo Rodríguez Arkaute y Arturo Rodríguez Bornaetxea).

  video
 • Javier del Arco
  Filósofo experto en ética empresarial, presidente de la Fundación Vodafone España.
  TXT
 • Juan Antonio Recio
  Filósofo de la tecnología y activista.
  TXT
 • Cibergolem
  (Andoni Alonso e Iñaki Arzoz)
  TXT
 • Ignacio Ayestarán
  Filósofo de la tecnología, profesor de la Universidad del País Vasco.
  TXT
 • Joaquim Dols
  Historiador del tecnoarte, profesor de la Universitat de Barcelona.
  TXT
 • Enrique Santos
  Filólogo y profesor de la Universidad de Extremadura
  TXT
 • Puy Pinillos
  Artista y fotógrafa, diseñadora de páginas web.
  IRUDIAK
 • Jabier Villarreal
  Artista y profesor de la Universidad del País Vasco.
  IRUDIAK

Kirmen Uribe. Ondarroa (Bizkaia) en 1970.
Licenciado en Filología Vasca, cursó estudios postgrado de literatura comparada en Italia. Desde entonces ha desarrollado su actividad como profesor, traductor, intérprete y guionista.
Ha publicado ensayos, cuentos, poemas, cómics y crónicas en diferentes medios. Además ha escrito letras para diferentes grupos de música. También ha traducido al Euskara poemas de, entre otros, Raymond Carver, Silvia Plath, Anne Sexton, Mahmud Darwix y Wislawa Szymborska.
Entre sus últimos trabajos, tres a destacar: En primer lugar, Bar Puerto, un espectáculo que reunía literatura, música y vídeo. Este proyecto se llevó a cabo en colaboración con Josu Eizagirre, vídeo, y Mikel Urdangarín y Bingen Mendizabal, música. En el trabajo audiovisual se recogían imágenes, textos y testimonios reales de la gente. El segundo trabajo, Ekidazu, guión para la obra escenificada por Kukubiltxo y Oskorri. El tercero, el libro de poemas Bitartean heldu eskutik, premio de la crítica 2001. La traducción al castellano de este libro será publicada por la editorial Visor y algunos de sus poemas aparecerán en las revistas The New Yorker y Open City de Nueva York. Ahora mismo acaba de llegar de Estados Unidos después de dar varios recitales.

Ibon Sáenz de Olazagoitia · Vitoria-Gasteiz, 1972
Licenciado en BBAA por la Universidad del País Vasco en las especialidades de Técnicas Gráficas y Escultura. Fotógrafo, diseñador y veejay. Su trabajo se centra en el uso de la imagen fotográfica como medio narrativo y documental. En la actualidad colabora con diferentes músicos y disc jockeys con propuestas de video en directo.
isdeo@isdeo.net · www.isdeo.net

Saturraran
2005.
Video / poesía. (3 piezas de video de 3 min. cada una)

“Siegfried Sassoon y yo definíamos la guerra haciendo definiciones de paz. Siegfried hablaba de la caza, la naturaleza, la música y las escenas pastorales, yo casi siempre de niños. Cuando estuve en Francia, durante la Gran Guerra, pasaba mucho tiempo jugando con los niños de aquellos pueblos. Los incluía en mis poemas e incluí también mi infancia.” Era lo que escribía Robert Graves sobre sus poemas de la guerra. En mi poema también hablo de niños y de guerra, hablo de niños en una playa que, aunque se hayan borrado todas las huellas, acogió una cárcel de mujeres en la posguerra

Metabolik es el Hacklab (laboratorio hacker) Udondo gaztetxea, el centro social ocupado autogestionado de Leioa (en la periferia bilbaína). Surgió hace ya más de cuatro años, cuando en 2001 se celebró en Udondo el segundo hackmeeting del Estado. Al término del encuentro, varios de los participantes de la zona decidimos organizarnos y formar un grupo permanente dentro del gaztetxe que nos permitiése seguir experimentando y aprendiendo con la tecnología y sus aspectos sociales. Influenciados por el gaztetxe que nos abrió sus puertas y el hackmeeting que nos dio la oportunidad de conocernos, comenzamos nosotros también a organizarnos asambleariamente y a cooperar de forma completamente horizontal.
 • X-evian
  Metabolik-ek TESTER-en bidez X-Evian-en (http://www.x-evian.org) banaketa lortu du. X-Evian software librean oinarritutako sistema eragile osoa da, Debian GNU/Linux, euskaraz, gaztelaniaz eta ingeleraz, zeina CD batetatik automatikoki instalatzen den bestelako sistema eragileetan eragozpenik sortu gabe. Sortzaileen ideia, Metabolik, Leioako- Euskal Herria- talde bat, hauxe dugu: gizarte erabileratarako software librearen erabilpen eta instalazioa ahalik eta gehien sinplifikatu eta copyleft edukiak zabaldu (testuak, irudiak, bideoak, eta abar.)

  Zeure LIVE cd X-EVIAN sor dezakezu. Debian GNU-Linux –en banaketa auto-abiagarria eta autoinstalagarria da X-EVIAn. Cda sortu x-evian.iso irudi-fitxategiarekin.
  ROM izeneko karpetan aurkituko duzu

  X-evian nola erabili
  X-Evianeko CDa bi eratara erabili dezakezu: a) Debian GNU/Linux sistema eragile integratua bezala, ala b) copyleft fitxategien bilduma bezala (artikuluak, eskuliburuak, musika, ...).
  Copyleft dokumentuak ikuskatzeko, sartu CDa zure ordenagailuan eta ireki "copyleft" karpeta gogokoen duzun web nabigatzailearekin.
  X-Evian sistema eragile bezala erabiltzeko, zure ordenagailua CDtik abiarazi behar dugu. Sar ezazu X-Evian diskoa CD-ROM irakurlean, ordenagailua piztu eta itxaron. X-Evian zure ordenagailuko hardwarea antzematen hasiko da eta RAM memorian exekutatuko da (disko gogorreko ezertxo ere ukitu gabe).
  Sistema erabiltzeko gutxieneko betekizunak ondokoak dira: Pentium I prozesadorea (Pentium II gomendagarria), 64 MB RAM memoria (128 MB gomendagarriak), 1.2 GB tokia duen disko gogorra (2 GB gomendagarriak).
 • Alephandria. Copyleft artxiboa
 • Anargeek
 • Copyleft
 • Metabolic Biohacklab
 • Somos Copyratas

Jon Mantzisidor Uria. Zarautz 1973
Su aportación más importante en las artes plásticas fue la compra de un par de zapatillas en 1999. Como músico ha grabado dos discos de folk, con la firma Gaztelupeko hotsak. Ha tenido mejor suerte como dibujante de cómics, y sus creaciones han sido publicadas en Euskaldunon Egunkaria, Berria, The balde, Elhuyar, etc.

Isabel de Naverán.
Bilbao, 1976.
Bellas Artes. Actualmente realiza la tesis doctoral “El vídeo como ventana en la nueva danza”.
En 2003 asiste al Taller de Composición Coreográfica, dirigido por M. del Valle y M. Klinger en Bruselas.
Participa en Mugatxoan 2004, dirigido por Blanca Calvo y Ion Munduate en Arteleku con André Guedes, Tino Seghal, Marten Spanberg y Grand Magasin como invitados. Ha colaborado en varios proyectos coreográficos así como en acciones y vídeos.

Ehun aldiz agur
Mini dvd-a, iraupena :7 min.

Ideia eta errealizazioa: Isabel de Naverán, Jon Mantzisidor.
Soinujoleak: George eta Nicolai.
Offeko ahotsa: Mihai Besedovsky
Jatorrizko musika: Jon Mantzisidor
Bilbo, 2003

Sinopsia: Nire izena Nicolai Pintilie da, Bilbon bizi naiz duela bi urte, soinua joz nire lagun George Popovici-rekin. Kalean jotzen dugu. Egun batean bi gazte hurbildu zitzaizkigun, eta bideoz grabatu ote gintzaketen galdetu ziguten.

Diseñador gráfico y postproductor audiovisual localizado en Berlin/Sevilla. Maneja diseño gráfico, interactivo e imagen en movimiento a través de diversos formatos: instalaciones, vídeo, animación, web, sesiones en vivo; explorando nuevas narrativas y estrategias no lineales a través de dislocaciones digitales.
Desde el 2001 dirige ‘Canalretina', un estudio en Berlín centrado en el diseño audiovisual y el medio electrónico, y junto al arquitecto Antonio Romero dirigen desde 2003 ‘MAP' un estudio de arquitectura y diseño de nuevos medios.

Últimas actividades: TRANSMEDIALE_05_03(Berlin) , CYNETart_04areale(Dresden) , INTERNATIONAL MEDIA ART AWARD_04_03(ZKM, SWR_TV), LOCATION ONE_04(New York), WEB-SIDE 2.0_Caixa Forum_04(Barcelona), MOOV_Fest._03(New York), GLOBALICA_Wro Center For Media Art_03(Wroclaw), OFFF_03(Barcelona), ARCO_03_02_01_00(Madrid), ART & ELECTRICITY_02(project by Fundación Rodríguez), NORTHERN LIGHT_01(Manchester), ART FUTURA_01(Barcelona), EUROVIDEO_01(Málaga), Injuve Projectos Audiovisuales_01(Madrid), XVI Muestra Arte Injuve_00(Madrid).

A PRAGMATIC OF LINKS (A.P.O.L.)-en deskripzio laburra
Video. 10 min.
A.P.O.L. bideo-proiektu bat da, interferentzia eta irudi-sorta hautsia erabiltzen duena elementu zentral gisa, prozesuan diren irudietan oinarrituriko ikuspegi ‘parasitologiko’ bat eszenaratzeko. Gai nagusiak aurkezten duen ideiaren arabera, irudien esangura edo autentikotasuna, irudien olde digitalean, edozein unetan erauz daitekeen aukera edo patroi bat da, esangura edo autentikotasuna berridazten dituen material berria baliatuz gero.
A.P.O.L. erretaula barrokoetan oinarritzen da, mugitzen ari den aldareko pieza bat da, eta bildu egiten ditu loopak, horror vacui, memento mori eta pop kultura, alegoria mikroskopikoz osatu sorta nahasi batean.
A.P.O.L.ek, hainbat mikropaisaiatan zehar, seinale elektronikoaren izaera esploratzen du.
A.P.O.L. formatu anitzeko proposamen bat da, eta aukera ematen du pantaila-babes gisa, CD-ROM edo DVD-bideo moduan eta zuzeneko bideo-saioak balira bezala ikusteko.
Egitura eta egitura-kontrakoa.

Comisario de exposiciones, escritor y profesor. Sus ultimas actividades comisariales han sido "Tour-ismos", "El corazón de las tinieblas", "Indivisuals", "En el lado de la TV". Algunos libros recientes: "Planeta Kurtz", "Me, Mycell and I", "Fotografía y activismo social". En la actualidad, prepara una exposición sobre el baroco y la hispanidad.

“ Barrokoa eta hispanitatearen inguruko erakusketa baterako notak ”.
Kamerak: Nuria Arias, Edgar Clement, Jorge Luis Marzo (editorea)
2004ko iraila eta abenduan Mexikon filmatua
Catalunyako Generalitat-aren Kultura Sailaren laguntzarekin
Hispanitatea eskeletikoa bezain konplexua den zibilizatze eredua da.
Hispanitateak hizkuntza barrokoa hartuz zuen errepresentazio tresna bezala.
Barrokoa hispanitatearentzat da panpina sabeliztunarentzat dena.
Hemen aurkeztutako irudiak Mexikon hiru astez burututako ikerketa egonaldi baten jasotako materialaren parte dira, gai hauen inguruan prestatzen ari den markoaren barruan.Kutsadurak
Lan selekzioa: bideoak, animazioak, filmak, hitzaldiak eta bideojokoak

Kutsadurak izenburupean bilduriko lanen aukeraketako abiapuntu gisa gaur egungo artean politiko gisa hartzen dena eta tekniko gisa hartzen dena banatzen dituen lerroa hartu da. Teknikaren eta politikaren arteko bereizketa lerroak ezagutza berriz lurralderatutako teoriaren alorrean kokatzen du. Puntu horretan oso zehatza izan nahi dut, teoriaren kokapenean enfasia jarri nahi dut, ezinbestekoa delako ez ahaztea norberaren idazketaren teoria/teknologia eta argitaratzearen politika gisa har daitekeenean sartzeko edo baztertzeko tresnetako konplizitatea. Leinua oso garrantzitsua da, ahaidetasuna den moduan. Donna Harawayk esan zuen moduan, eta nik nire beharretarako berriz idatziko dut, “idazle” batzuk bakarrik, “artista” batzuk bakarrik dute edozein testurentzako egileen estatus semiotikoa, edo artistek edozein lanengatik, aktore eta “aktante” batzuk bakarrik duten moduan jabe eta asmatzaile 1 estatusa . Gauza ez da teoriarekin bateragarria nola izan edo jarrera teoriko batekin sinkronian nola egon, baizik artea eta teoria nola berriz planteatu ezinezko-posible den emantzipazioaren borrokako puntu gisa.

Izan ere, gaur egun artean gertatzen ari dena da kapitala ez edo berriz lurralderatzeko teknologia zehatzak sortzen ari direla (ez) hierarkizatutako egiturak berriz egituratzeko prozesuan jartzen dituenak jendea ere badutenak osagai gisa eta horiek eta horien praktikak osatu eta kanporatzen dituena zenbait erakunde ereduri jarraiki.

Erabaki nuen artearen eta teoriaren, artearen eta gizartearen, artearen eta kulturaren arteko erlazioa ulertzeko ikuspegia aldatzeko bidea irekitzen duten arte praktika/lan horiek kontuan hartzea. Psikoanalista eta São Pauloko Unibertsitate Katolikoko irakasle den Suely Rolni argi azaltzen da gai horretan: “Momentu honetan zenbait arte praktika badirudi bereziki eraginkorrak direla arazo horiei aurre egiterakoan. Beren estrategia da zenbait txertaketa fin eta zehatzak egitea zenbait puntutan non gizarte egitura banantzen ari den, non bide bat bilatzen ari diren indarren osaketa berriaren ondoriozko tentsioa sentitzen den. Norbera besteari erakusteko eta erakusketa horren arriskua gure gain hartzeko desioak bultzatutako txertatzeko modu bat da, bestea irudikapen batera mugatzen duen eta edozein kutsadura afektiboren subjektibotasuna babesten duen jarrera politikoki zuzen baten bermearen alde egin beharrean. “Lana” indarrak eta horiek eragiten dituzten tentsioak existentziara ekartzea da, sortzeko botereak munduaren zati batekin duen erlazioa artistaren oihartzun handiko gorputzak energia-materia gisa ulertuta, erresistentzia gaitasuna aktibatzea ere baden aldi berean”. 2

Baita ere azpimarratu nahi dut hemen kartografia berri bat zeinaren logika oso estu lotua dagoen Frederic Jamesonen plangintza prozesuei eta Brian Holmesen diagramei. Baita ere azpimarratu nahi dut, Holmesen bitartez, diagrama horiek hierarkia erlazioak azaltzen dituztela lotura hutsak beharrean. Suely Rolniken arabera, prozesu horiek ulertzeko beharrezkoa da sorkuntza boterea erresistentzia boterearekin bateratzea eta biek bere proxenetatik askatzea, sistema kapitalistatik askatzea: “Politika eta artea erlazionatuak dauden alor batean egon behar dugu, non politikaren erresistentzia indarra eta artearen sorkuntza indarrak beraien artean eragiten duten, bien arteko mugak difuminatuz”. Proposatzen du saiatzea guztiz kutsatua dagoen jardueragune batean kokatzen: “lehenengo artearen hurbiltasunagatik kutsaturiko politika baten aldean, ondoren politikaren hurbiltasunagatik kutsatutako artearen alde, mota horretako estrategiak bereizten saiatzeko” 3

Berriro diot sorkuntza eta erresistentzia berriz lotzen saiatzen den artearen birpolitizazioa beharrezkoa dela. Sistema artistiko kapitalista eta artearen merkatua etengabe saiatzen dira sorkuntzaren eta erresistentziaren arteko lotura arriskutsua puskatzen. Lotura horrek arte kapitalista eta hezkuntza makinaria mehatxatzen ditu eta horregatik, makinaria kapitalista globala etengabe sorkuntza eta erresistentzia banantzen saiatzen da. Ezin dugu arteko eta kulturako proiektu demokratiko irekiaz hitz egin iturri ireki gisa funtzionatzen duen eta komunitaterik zabalenak banatzen duen esperientzia politiko erradikalera aldatzeko gai den esperientzia artistiko erradikal posible bat berriz pentsatu gabe.

Beraz, Rolnikek proposaturiko hiztegi berri hori (bahitutako asmakuntzak, artearen eta politikaren kutsadura, arte praktika kutsakorrak, teoria erradikalizatua) orain arte artearen eta kulturaren alorrean oso gutxi erabili den hiztegia da. Baina benetan antzeman dezakegu, modu desberdin eta zehatzean, desjabetzeko eta nekeko prozesuak, arte eta kultura garaikidean gertatzen ari diren abstrakzioa eta ebakuazioa izendatzeko paradigma horiek erabiltzearen garrantzia.

1 Cf. Haraway, Modest Witness @ Second Millennium: Female Man© meets OncoMouse™ , 24. or. Marina Gržinic , Situated Contemporary Art Practice. Art, Theory and Activism from (the East of) Europe lanean , Ljubljana: ZRC SAZU eta Frankfurt am Main: Revolver, 2004.
2 Cf. Suely Rolnik, “Creation Quits Its Pimp, To Rejoin Resistance,” Zehar aldizkarian , 51. zk., Donostia: Arteleku, 2003, 36. or.
3 Ibid.

David Kellner studies art in Vienna. His main interest is animation, films, collaborative performance projects and performative sculptures, displayed as unexpected interventions in galleries and public spaces.
Interview mit Jemand (Elkarrizketa gizagaixo batekin)
Animazioa, 3 minutu, 2004

Ideia, animazioa, produkzioa: David Kellner
Elkarrizketa egilea: AT&T’s Mike

David Kellner-ek iraganean adierazi zuen, iritzi truke baten ondorioz, dibortzio bihozgabeak eragindako mina sufritu behar izan duen gutxienetakoa dela. Egoera oinazegarri hau haren obren gai nagusia da.

Marina Grzinic and Aina Smid work collaboratively in the field of video art, performance and installations for 25 years. They produced 40 video works. Grzinic (co)edited 13 books.
http://grzinic-smid.si
Tester
Marina Grzinic eta Aina Smid-ena
14 minutu, Arteleku-k produzitutakoa, Donostia, Espainia, 2005

Marina Grzinic eta Aina Smid-en gidoia
Kamera Rodriguez org-ena.
Automata-k editatutakoa, Ljubljana
Musika eta efektuak Grzinic eta Smid-enak
NODES bideoko parte hartzaileak: Rodríguez Fundazioa, Marina Grzinic, José Carlos Mariategui, Marcus Neustetter, Oliver Ressler, Hito Steyerl; Iñaki Arzoz, Borut Mauhler eta Aina Smid.

TESTER bideoa Berlín, Johannesburg, Lima, Ljubljana eta Vienatik etorritako bost artistek gehi Euskadiko Rodriguez org taldeak, proiektua abian jarri zuena, sarean egindako elkarlanaren bidez produzitu da. Bost artista eta talde bat espazioa, botere egitura eta bizitzaren (elikagaiak barne) inguruan aritzeko elkartzen dira, eta horrekin batera gaur egungo arte instituzioekin eta kapital globalarekin ematen diren arazoen inguruan ere. Artista bakoitza eta taldea proiektuko nodo bat legez aritzen da. Politika performatiboaren inguruko bideoa da eta gaur egungo dokumental estrategietarako norabide berriak aurkezten dituen fikziozko istorioa da.


Carlos Aires. 1974, Ronda, Malaga, Spain. He lives and works between Belgium, Spain, and USA. Selected Studies: Bachelor in Fine Arts. Facultad de Bellas Artes Alonso Cano (Granada, Spain), Master in European Art and Cultures. Leister University (UK) and Fontys Academie (NL), De Pont Atelier. De Pont Foundation (Tilburg, NL), HISK (Antwerp, Belgium), Master in Photography. OSU (Columbus, Ohio, USA).
Mister Hyde I ( Ganbera iluna )
6 minutu, 2003

Bideoak bi iturri ezberdinetatik datozen irudi infragorriak erakusten ditu: jolas-parke bateko beldurraren gaztelua eta diskoteka bateko gay ganbera ilun bat Amberesen, Belgikan, grabatutakoak. Edizio prozesu zehatz baten bidez, ia ezinezkoa egiten da irudi mota batetik besterako aldaketa nabaritzea. Soinuak ez du bideoarena ematen, badirudi proiekzio gelaren ondoko espazioren batetik datorrela. Soinua Nat King Cole-n bolero baten errepikapen etengabe eta urruna da: Agian, agian, agian. Honek dantza sentsazio etengabea ematen dio bideoari.

Ralo Mayer (*1976) and Philipp Haupt (*1975) have been collaborating for many years in the field between art and politics. Since 2003, both are working in the framework of the Manoa Free University, a self-institution for artistic knowledge production. Their production uses a range of new and not so new media and is based on a stumbling across diverse research practices. Recent projects display an increased interest in narrative design and staging processes.
http://manoafreeuniversity.org/
Gothenburg N.B., diskurtsoa
Ralo Mayer eta Philipp Haupt-ena / Manoa Free University/Viena
18 minutu, 2005

"Ondoko aurkezpena informazioaren bistaratze politikaren esparru batzuetatik egiten den ilustraziozko bidaia bati zango da. Gidatutako bisitaldia izango balitz bezala, leku solteak momentu ezberdinetan lotuko ditu, gure azken urteotako ikerketaren bistaratze orokor bat zirriborratuz. Honek halabeharrez fikzio eta errealitate talde zatikatuak eragingo ditu- baina alde anitzeko irudi honekin ari gara lanean." L'année dernière à ...Gothenburg /gidoia. Aldez aurretiko ikuspegi eskematikoa. Gailur bateko protestak, ahots mordoa. Motibo situazionistak. Laser ibilbideak. NebelMaschine.

Ivan Jurica is part of the artist duo ivan & laura. He was born in 1972 in Bratislava, Slovakia. From 91-92 was living in Austria, 92-94 Germany, 94-95 Czech rep., 95-97 Austria again, 97-2000 USA and since then in Austria. Since 2003 he studies art in Vienna.
VCTM VS. VCTM
Ivan eta Laura-rena / Viena eta Bratislava
5 minutu, 2004
VICTIM VERSUS VICTIM (Biktima biktimaren kontra) Gorputzen identitate eta erreflexuen inguruko pelikula da.


Margarete Jahrmann (CH) & Max Moswitzer (A), artists.
ArtServer: http://www.konsum.net founded in 1996. In the recent five years they used game-technologies and interfaces for interactive installations in the arts field and as cultural intervention, i.e. the game-console works LinX3D, http://linx3d.konsum.net , now at the permanent ZKM collection. Awards: 2004 Software Arts Award, Transmediale Berlin, nomination; 2003 Prix Ars Electronica, award of distinction. International lectures and publications: 2005 in Kunstforum International on
games and arts and in the data browser issue Economising Culture.
toolZ-teazer, a demorun through the anti-war-shooter climax.at.
climax.at, Margarete Jahrmann eta Max Moswitzer-ena/Viena
3 minutu eta 5 segundo, 2004

<<Nybble-Teazer>> denbora errealean grabatutako pelikula da, eraldatutako on-line erako tiro jolas baten zuzeneko erregistroa. Material grafikoa eraldaketa da, berez<<mod>> deitutakoa.
Jolasaren helburua president@whitehouse.gov helbidera gerraren aurkako mezuak helaraztean datza, jolas baten definitutako mugak argi gainditzen dituen agentzia bat dena. Seinale guztiak jolasaren barruan irudikatzen dira eta beste zerbitzari batzuetara transferitzen dira. Honela, jolas grafikoa on-line erako adierazpen publikoak egiteko tresnatzat jo daiteke. <<Jolas Erreala>> dei genezake.

Meate is a web interface. It is committed to critical thinking and to the development of collaborative works and interactive projects through the Internet space that we understand as a virtual, cyber networking and public space.
We are standing at the border between art and curating, mixing the fields between authors and promoters, building up collaborations between us and other authors, between individual creation and creation of a meta language. We want to perform this position that we understand as a development of a heterogeneous, hybrid and non-authoritarian trend.
We feel concerned about the art production and about the structure of power in the conventional networks of art production systems, which reproduce the sexual and economic boundaries. By involving the digital public space, we want to perform a new area of production and distribution, which is not tied up to art production history and its structures of power, and then would ideally articulate a new relationship between artists, authors and a new way of work distribution.
The site produces dynamic spaces where texts and researches, headlines, discussion, interface for web projects and art web projects, linked websites, can exist. It is organized onto multiple platforms.

meate team :
Paulo Alcantara
Nathalie Perrin
Stéphanie Prizreni

Meate-k Tester ezagutzen du
Meate-ren eskutik (Paulo Alcantara, Nathalie Perrin, Stephanie Prizreni),
Ginebra/Lausana

5 min. 2005

Meate artistek osotutako elkarlanerako talde bat da, Polyphony Collaborative Practices, Part 2at Shedhalle, Zurich, 2005, erakusketa proiektuan parte hartu zutenak hain zuzen ere.
Aipatutako erakusketarako Meate-k Marina Grzinic gonbidatu zuen elkarrizketarako solaskide legez eta Meate-k erakusketan aurkeztutako proiektuaren komisario-kide legez. Grzinic-ek proiektuan nodo bezala aritzea eta Meate beste proiektu batekin sarean elkarlanean aritzeko konexioa proposatu zituen: TESTER. José-Carlos Mariátegui-k ere parte hartu zuen inaugurazio ekitaldian Limatik Skype bidezko interbentzio batez, "live about Tester" prestatuz.


Sail honek TESTER liburuaren proiektutik atera ziren lanei bizitza ematen die. Lan gehienak ez dira beharrez DVD-bideoan sartzeko modukoak, esaterako, Iván Lozanoren web proiektuan edota bideoinstalazio batean. Hori dela eta, hainbat artistak “bideo proposamena” egin dute. Ez bakarrik hasieran liburuan aurkeztu zen kontzeptua gauzatuz, baizik eta lanari formatu anitzeko estrategia
emanez. Medio berrien ezegonkortasun propioekiko erlazioan, gaur egun, ohikoa den nozioa.

(Lima, 1977)
Realizó estudios de Arte en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. La temática de sus trabajos se relaciona directamente con la sociedad de masas y consumo, sus imágenes icónicas se agrupan en unidades simbólicas compactas que reflejan un modo de fetichismo iconográfico de la sociedad. Ha realizado trabajos de video así como también de animación, instalaciones interactivas y desarrollo para la red. Sus trabajos han sido expuestos en distintas exposiciones colectivas, así como en festivales en Brasil, EUA, México, Holanda, España, Argentina y Perú, lugar donde actualmente reside y trabaja.

HIRI INGURUKOA. min 1, 2005.
TESTER liburuan proposatutako lanaren Bideo-flyer-a. Ad-flyer hau on-line proiektuen parte bat legez TESTER-en aurkeztuko den lanaren erakusgarri labur bat da.

(Lima, 1980)
Nace en Lima en 1980, estudia bellas artes en la Escuela Superior Corriente Alterna (1999 - 2003). Participa en diversas muestras y festivales internacionales entre las cuales destacan Blanco y Negro y de Color en el Museo Reina Sofía, Videoex en Zurich, L.A Freewaves en EEUU y World Wide Video Festival en Ámsterdam. Actualmente vive y trabaja en Lima, Perú. Obtuvo el Primer Puesto en la Primera Bienal de Cine y Video (Lima, 2004).

GALLERY DOGS, 2:30 min, 2005.
Artista eta osagileen artean ematen den botere norgehiagoka, ikuspegi global batetatik aztertzeko, “Reservoir dogs” filmeko hasierako sekuentzia erabiltzen da, haren pertsonaien elkarrizketak bikoiztuz, osagile bihurtuz eta ingurune artistiko baten kokatuz. Bertan erabaki hartzeak eta orokorrean medioan betetzen duten funtzioaren inguruan ironikoki aztertu eta galdetzen dute, hauek eta filmeko protagonista kriminalen artean paraleloa sortuz.

Gabriela Golder, artista audivisual argentina, nació en Buenos Aires el 5 de septiembre de 1971. En 1995 se recibe de Directora Cinematográfica en la Universidad del Cine de Buenos Aires. Posteriormente realiza estudios de Postgrado en la Universidad de Santiago de Compostela y en junio del 2000 finaliza un Dess (Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisés) en Hypermedia en la Universidad de Paris8. Hasta fin de diciembre de 2003, fue Fellow en la KUNSTHOCHSCHULE FÜR MEDIEN, en Köln, Alemania, realizando un video que es parte del proyecto BESTIAS. En febrero de 2004, fue Artista en Residencia en el Schloss Balmoral, en Bad Ems, Alemania, en donde trabajará en la elaboración de la Video Instalación de tres canales “Del Otro Lado de la Tierra” que es parte del proyecto BESTIAS.

PIZTIAK, kanal bateko bideoa: 11:30 min. 2004

Etsipen keinuak. Bizirik irauteko ekintza.Emakume bat poliziaren eskuetatik limurtzen da, gizon batek egoerari eusten dio, arrastaka daramaten bi gizonengandik ihes egiteko bihurrikatuz iraulkatzen da. Beste bat, ia humanoa ez den jarrera batean dagoena, ileetatik tiraka arrastaka eramandakoa, burua piztien atzaparretatik libratu nahi du.Hainbat irudi behin eta berriz azaltzen dira eta memorian txertaturik gelditzen dira. Eta inkontzientearen jario legez, kolore zorrotada legez, ia fisiologikoak diren mugimenduetan, errebelatzen dira.

Gizartean medioen teknologia berrien erabilera elkarlanerako espazioaren esan nahiari zentzu berria ematen ari zaio. Aukeraketa hau talde edo kolektiboak nola garatzen diren erakusten saiatzen da, baina ez konposaketa estatikoan: momentu edo baldintza berezietan lan egiteko agertzen dira. Ertamerikako hiririk txikienetatik, Sao Paulo erraldoira, arte esperimental eta medio berrietan lanean ari diren taldeak gero eta gehiago dira, haien testuinguruarekin ere harremanetan izanik. Nolabait ere, ideia leku ezberdinetan lan egiten duten eta etenik gabe “Tester” sarea birdefinitzen ari diren pertsona sareak beti daudela kontuan hartzea da. ‘E-spacio'-aren mailan, mundu osoko jendearen arteko elkarlanak dinamikoki “jendeztatzen” diren espazioak ekartzen ditu. Eskala bietan elkarlan zentzua aurkitzen da langileak haien testuinguru eta gizarte betebehar/artikulazioekin aurrez aurre jartzen dituen ideien atzean.

Gilda Mantilla (Lima, 1967)
Egresada de la Especialidad de Pintura de la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú (1990). Su obra figura en la publicación Puntos Cardinales. 4 Artistas Visuales Peruanos , en el libro Franquicias Imaginarias y en la revista ART NEWS . Participa en la Primera Bienal Nacional de Lima , y en los proyectos Emergencia Artística y Terreno de Experiencia 1 . Realizó su tercera individual La sinfonía del trapeador en la Sala Luis Miró Quesada Garland (2001). Formó parte de la representación peruana a la 50.ª Bienal de Venecia en el Pabellón Latinoamericano y ha mostrado su trabajo en Bogotá, Cali, Miami y San Juan. Residencia en el programa Fortaleza 302 de M&M Proyectos en Puerto Rico (2003) con el proyecto Hangueando - Periódico con Patas en colaboración con Raimond Chaves, que también se llevó a cabo en Italia para la muestra Going Public (Festival de Filosofía de Módema). Ha participado en ARCO 2004 y la Trienal Poligráfica de Puerto Rico . Vive y trabaja entre Lima y Barcelona.

POSTAL HIRIA 2005

Postal Hiria postal eran aurkeztutako irudi bilduma da, deskargatzeko zein bidaltzeko prest daudenak. Etengabe hazten eta zabalik dago edozein kolaboraziorentzat.
Postalek jendea eta lekuekin kontaktuan jartzen gaituzte. Postalek normalean leku batetik berezi edo espeziala den zerbait harrapatzen saiatzen badira, egin beharko genukeen galdera zera da: zerk egiten du leku bat berezi eta espeziala izatea?

Ernesto Salmerón (Managua, 1977). Studied at the School of Social Communication, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle (Cali, Colombia). He won the Second Central American Video Creation Award “Inquieta Imagen” (2003). Lives and works in Nicaragua.

E.V.I.L. (Ejercito Videasta Latino) 4min. 2004
Nikaraguan ospatutako Ertamerikako Ustelkeriaren Aurkako lehen Konferentziaren antolatzaileen zentsura erakusten duen bideoa, non artista talde bat “Yo no jui” izenburua zuen erakustaldian lan bat aurkezten gonbidatua izan zen (izengoitiarekin), eta lan bat zentzurik gabe zentsuratua izan zen.

A collective of five artists of different generations and disciplines led by Regina Aguilar (sculptor) and integrated by Alejandro Duron (graphic designer and video editor), Eduardo Bahr (writer, scriptwriter and actor), Roger Rovelo (actor and theater director), Roberto Buddhe (journalist). The collective responded artistically to the repressive government by developing situations intended for massive popular participation.
AMERICA NOW ZENTROA, 7 min. 2004.

Hondurasen azkeneko bi urteetan ume eta gazteen artean pilaka egindako hilketa zein soldatapean burututako exekuzioen intzidentzia handiak, Hondurastar gizartea odol orban erraldoiz tindatzeaz gain hilketa hauen antolatzaileak ere zikindu ditu
Ultraeskuineko gobernu indarrek arrisku sozialean dauden adingabeak, edozein hutsegite txiki egiten dutenean, zigortzeko duten joera ez du inongo konponbide zehatzik aurkezten ematen den langabezi, heziketa falta eta aukera falta arazoarentzat, gure gizarte eremuan gero eta zabalagoak diren giro ez pribilegiatuetan segurtasun sendoa eman dadin.
2003an kolpe bakar batean 163 preso gazte hil ziren La Ceiba hiriko kartzelan. Erreta hil ziren ziegatan giltzarrapoak jarri zituztelako sugarretatik ihes egin ahal ez izateko. Gertaera hau San Pedro Sulako hiriko beste kartzela batean 102 adingabe eta gazte hil eta bistako erasoak jaso eta hilabete gutxira eman zen. Igaro den 2005 urteko tarte honetan egoera berdintsuetan beste 60 adingabe hil da herri osoan. Hilketa hauek isiltasun absolutuan gelditzen dira eta zeintzuek eragin dituzten jakin gabe. Susmatzen da sarraskiek enpresa pribatuaren, gobernuaren laguntza duena, babesa jasotzen dutela.
Regina Aguilar-k Hondurasen egunero bizitzen den historia modu artistikoan erregistratzea baino ez du egiten

"Projeto feitoamãos"- ek arte elektronikoaren hizkuntzaren inguruan ikertu, produzitu eta hausnartzea bilatzen du. Baterako produkzio eta tailerren bidez errealizadore berriak sustatu eta formatzen dituen taldekako errealizazio prozesua da. F.A.Q. "Projeto feitoamãos"-en ekimen bat da, zuzenean hartutako irudi eta soinuen manipulazio eta exekuzioaz arduratzen dena.

Veja as instruções primeiro > 2002 > 50' > Performance-a
Desafio, hauste eta liskar ideiatik abiatzen da. Sentsazioak testuinguru elektronikora eramanak dira, 128 BPM.
Parte hartzaileak: André Amparo, André Melo, Chico de Paula, Cláudio Santos, Lucas Bambozzi, Marcelo Braga, Ronaldo Gino eta Rodrigo Minelli. Gonbidatutako Artista: Déborah D. C. Silva

Monstruário ilustrado > 2002 > 50' > Performance-a y tailerra
Bestiarioetan inspiratutakoa (imajinaziozko animalia edo animalia errealen inguruko erdi aroko bertso eta narrazio bildumak); irudi hauek hiru dimentsiotako giro batean islatzen dira eta era berean bestiario garaikidea sortu nahi dute.
Parte hartzaileak: André Amparo, Chico de Paula, Cláudio Santos, Lucas Bambozzi, Marcelo Braga,Ronaldo Gino eta Rodrigo Minelli. Gonbidatutako musikariak: André Melo, Gérson Barral eta Paulo Thomás.
Gonbidatutako artistak: Adriano Paulino, André Brasil, Caco Souza, Carlos Magno, Daniel Todeschi Déborah Silva, Ô DMS 3, Eder Santos, Eduardo Recife, Fabíola Goiaba, Júlio Dui, Júlio Pinto, Inês Cardoso, Letícia Capanema, Luiz Duva, Marcus Nascimento, Milene Migliano, Patrícia Azevedo, Patrícia Moran, Tom Andrade, Ricardo Portilho eta Vanessa Lamounier.


Nodo.South Africa, Marcus Neustetter (the trinity session)”.
Johannesburg: aldatzen doan hiria. Urrearen bilatze prozesuaren ondorioz sortu, apartheid-aren arauen menpe bizi, hiri barrualdeko negoziogileen bazterketa jasan eta ondoren, lehenago baztertutako komunitateek eragindako suspertzeari ezker berrasmatu den hiria.

Gaur egungo Johannesburgen emandako aldaketek erresidentzia eta negozio espazioetako erabiltzaileak aurretik eraman, desafiatu eta eraldatu dituzte. Espazio horren jabegoa bereganatu duen komunitatea historikoki marjinatua eta hiritik kanporatua izan zen. Eta haren bueltan historia, irudi publikoak eta apartheid espazioaren oroimenak desagerrarazi dira eta hiriko sistema eta sarean aniztasuna eta era alternatiboak txertatu dira.

Sistema alternatibo hauek egoera biren artean ematen den marruskadurak eragindakoak dira: alde batetik hiriak lehen munduarekiko duen atxikimendua mendebaldeko eraginaren menpe sortu baitzen eta bestetik orain espazioa bereganatu dutenek, apartheid-aren ondoko Hego Afrikar identitate eta kultura bilatzen dutenek hirugarren munduaren garapen, enpresa mundua eta asmakuntza beharra aldarrikatuz.

Kultur azterketa eta dokumentazio artistikoak marruskadura horren prozesu eta emaitzak azaltzen hasi ziren. Artistek motibazioa handitzen dute bertako aniztasuna eta tentsioa ikusirik potentziala aztertuz, identitate, kokapen eta historiaren inguruko galderak eginez, eta haien esperientziak eta erronkak proiektatuz. Hauek guztiak nabarmendurik azaltzen dira arrazakeria gai, iskanbila politiko, genero ezberdintasun, krimena eta beldurra, etxerik gabekoak, IHES eta osasun krisia, hiri gainbehera, Afrikar inguruko herrietako inmigrazio ilegala eta ustelkeriaz beteriko historiarekin etengabe alderatzen direnean. Hau da egungo hiri ekimen eta programa askoren izaera aldatzaile baikorra, garapenarenarekin kontrajarria.

Johannesburg in no particular order / Johannesburg zehaztutako ordenarik gabe bilduma egiteko aukeraketa lanak haien ikerketaren subjektu legez Johannesburgeko testuingurua dutenak hautatu ditu . Johannesburg artistek harekiko duten lotura eta ikuspegiaren erantzun pertsonal gisa aurkezturik agertzen da. Lan gehienek haientzat hitz egiten duten bitartean, osotasunean espazio honen inguruko produkzio garaikidearen parte bat eta haren gertaera multzo bat zehazten hasi dira.

Mugimendudun irudizko artelanen aukeraketaren sarrera gisa, Digi-Arts Joburg titulupean Johannesburg-en artea eta teknologiaren arteko harremanen garapenean zentratutako ekintzen bilduma bat aurkezten da. Digi-Arts Joburg bertako instituzio, proiektu eta web guneak egiten ari diren ahalegin bateratua da Hego Afrikako testuinguruan mugak ezarriz. Sarrera lan horretan hiru elkarrizketa labur agertzen dira arte produkzioetan teknologiak gehiago erabiltzearen aldeko instituzio erantzunekin, duela gutxiko eta bertakoak diren web proiektu bi azaltzen dira eta arte interaktibo ezarpen biren dokumentala ematen da.

Johannesburg in no particular order / Johannesburg zehaztutako ordenarik gabe- ren barruan aurkeztutako lan bilduma bertako testuinguruan egokiak diren gaiak ilustratzen hasi zen, medioa lantresna legez erabiliz baina era berean bertako testuinguruan medioaren erabilera kritikoa aipatuz.

Bertan aurkeztu zen Allison Kearney-ren The Portable Hawkers M useum: Newtown June 2003, hirian ze har dauden zaintze kameratatik hartutako irudiz egindako bideo dokumentala da . Bere lanak hiri erdiguneko zaintza eta gizarte interakzioaren inguruko kritikak batzen dituen bitartean bere zaintza teknologien bidezko dokumentazio eta errepresentazio lanak ikuslearen posizioa voyeur legez indartzen du, baina era berean Johannesburg-eko segurtasun eta zaintza gaiak saihesten ditu.

Ismail Farouk-en Rock Sale and Yeoville 2004: The Network Approach lanak bestalde zaintza kontzeptuak erabiltzen ditu ekintzen eta prozesuen dokumentazioaren gainetik. Hark gizartearen eta portaeren azterketa egiten du Johannesburg-en berrartutako guneetako birsorkuntzaren garapenean inpaktua bilatuz.

Aurkeztutako lan bietan agerian gelditzen da bilduma honetan jasotako lanek hirian izandako esperientzia eta bizipen pertsonalei ematen dietela erantzun eta beraz ikuspegi ezberdinak aurkezten dituztela. Robin Rhode eta Richard Penn-en lanak alderatzen baditugu, biek haien testuinguruan egoera espezifikoa bizi dute – Johannesburg-eko aldiriak – baina biek oso esperientzia ezberdinak azaltzen dituzte haien lanetan. Bere Cartheft dokumentazio lanaren gai nagusia Johannesburg-eko testuinguruko krimena den bitartean, Robin Rhode-ren interakzioa bere marrazkiekin Johannesburg-eko unibertsitate garaiko oroitzapenak islatzen ditu, non azpi-kulturaren hastapenen parte bat ematen zen, beraz ageriagoa da Johannesburg-eko testuinguruak eragiten duen esperientzia pertsonalaren eragina. Honen aurrean, Richard Penn, aldirien esperientzia ezberdina izandakoa, gizartearekin topo egin duenean argitu zaizkion gaiak aurkezten ditu bere Resident 1 & 2 animazioetan. Krimena agertzen badu ere Johannesburg-eko aldirietako parte diren antsietate eta tentsioak azpimarratu nahi ditu .

Aldirietatik hiriaren erdigunera hurbilduz, Usha Seejarim eta Abrie Fourie-ren bizipen pertsonalek mugimendu horren oinarrizko aspektuak azaltzen hasi ziren. Apartheid-ak behartutako etxe aldaketa eta birkokapenak Hego Afrikar askorengan etxetik lanerako eguneroko bidaia eragin zuen. Usha Seejarim egunero bide bera egiten du Hego M1-ean zehar Lenasia, bera bizi den lekua eta Johannesburg, lan egiten duen lekua, artean – bere ikerketan bere gaur egungo lanerako bidaia historia espezifiko eta erakunde sozio-politiko jakin baten emaitza bezala ematen dela azaltzen du. Abrie Fourie-k beste era batean ikusten du mugimendu hori, egungo Hego Afrikar psikearen momentuak eta hausnarketak ingurunetik gidatzen duen bitartean irudietan harrapatuz , eta ondoren animazio sekuentziatan erabiliz.

Robin Rhode was born in Cape Town in 1976, he currently lives and works in Berlin, Germany. He holds a Diploma in Fine Arts from the University of Johannesburg. While he has been extensively exhibiting in group exhibitions, his international solo exhibitions and performances include Fresh , South African National Gallery (Cape Town), Perry Rubenstein Gallery (New York), Living in Public , Market Theatre Gallery (Johannesburg) , BUSTED: New Works, New Langton Arts (San Francisco).

Car theft (zuzeneko performancea) 2003
Zuzeneko performancearen bideo digitalezko dokumentazioa
Bere performance lanean, Robin Rhodek lausotu egiten ditu eskuarki ongi bereizita egoten diren ilusioaren eta errealitatearen arteko mugak, bi dimentsioko marrazki batekin hiru dimentsiotan elkarreragiten saiatuta. Marrazkiarekiko elkarreragin prozesua Johannesburgeko institutuan izan zituen bizipenen isla bat da, han iniziazio azpikultural baten parte bat baitzen hura. Antzera, bere marrazki eta performanceetako ildoak beste gai batzuk ukitzen ditu, Car theft en bezala, hala nola krimena, eragina izaten dutena esperientzietan, Johannesburgeko testuinguruaren barruan.

«Asko aritu naiz lanean bideoarekin eta performance artearekin formalismoa ukituta, nahiz eta errealitatean gai oso gordin eta pertsonaletan sartuta egon. Nire gaia - Johannesburgeko behe auzoetan eta bertako azpikultura kriminalean izandako esperientzia pertsonal bat- seriotasunez hartzen dut, artea ekoiztean bezalako seriotasunez. Esperientzia horiek inspiratu egin naute gaur egungo artea ekoizteko beharrezko prozesuekin engaiatzeko orduan».
Usha Seejarim was born in 1974 in South Africa. She currently lives and works in Johannesburg. She obtained a National Diploma, and then a B-Tech degree in Fine Arts from Technikon Witwatersrand and is currently completing a Masters Degree in Fine Arts at the University of Witwatersrand (Wits). Seejarim worked as gallery coordinator at Camouflage art culture politics in 2000 and has a strong commitment to Arts Education having worked for the Curriculum Development Project (CDP), Technikon Witwatersrand, and Visual Arts And Crafts Academy (VACA). She has had three solo exhibitions and continues to participate in various group exhibitions and art projects locally and internationally. She works in various mediums including video, photography, installation and printmaking.
"Eight to four" 2001 Video digitala 8 min. 14 seg.

Apartheiden garaian gertatutako lekualdatze behartuek ekarri dute hegoafrikar askok beren bizilekuetatik lantokira egunero bidaiatu behar izatea. Usha Seejarim-ek, adibidez, eguneroko ibilbide finko bat egiten du M1-Hego errepidean, bizi den Lenasia-tik lan egiten duen Johannesburgeraino, eta arakatu egin du nola egungo bere eguneroko ibilbideak existitzen diren historia espezifiko zehatz baten ondorioz. Arakatzen aritu da lanarengatiko lekualdatzeen jarduera, bere garraio moduak eragindako –zenbait arte proiektutako- tartekaritza soziopolitikoaren emaitza den aldetik.<

eight to four bideoak autoen itzalak dokumentatzen ditu goizean goizeko trafikoan M1 Hego errepidean Johannesburgerantz, eta arratsaldean Lenasiara itzultzen. Haren bideoan, eguzkiaren kokapen aldakorrak eragina du mugitzen ari diren autoen itzalaren luzeran, hartara mugikor bihurtzen baititu itzalak ere. Asmoa da ikuspuntu bat ilustratzea, hots, dena fluxuan dagoela, ezer ez dela egonkor, une bakoitza hurrengo unearen etorreraren oroipen bilakatzen baita, eta une horretan oraina behin-behinekoa da eta historia bihurtzen da.
(Artistaren eta Johannesburgeko Gallery Momoren adeitasunari esker lagatako bideoa)

Alison Kearney was born in 1978 in Johannesburg. She completed her Diploma in Fine Arts at The Johannesburg Art Foundation in 1998 and her Bachelor of Arts in Fine Arts at the University of the Witwatersrand in 2002 where she has recently completed a Masters Degree in Fine Arts. She has received a number of awards, including the Maude Catherine Bird Scholarship (2000-2002), the E.J.A. Loerincz Scholarship (2002), and the Standard Bank History of Art Award (2002). In 2003 she was a finalist for the MTN New Contemporaries Award. In 2004 she was awarded an artist in residence at The IAAB artists studio's in Basel Switzerland. Alison Kearney works part time as a Design Theory lecturer at Johannesburg University. She has participated in a number of group shows in South Africa and abroad, and recently held her first solo exhibition at The Johannesburg Art Gallery.

The Portable Hawkers Museum: Newtown June 2003,
Zuzeneko performance baten dokumentazioa, zaintza kamera batez egina
6 min.

Alison Kearneyk Johannesburgeko kale saltzaileekin zerikusia duten gaiak ikertzen ditu, arreta berezia ipinita gobernuak hiriaren erdigunea bertan bizi eta lan egiten duen jendearentzat gaztetzeko egindako ahaleginen eraginean. Haren lanak arte erakundeen barruan begiratzearen balioari eta politikari dagozkion gaiak artikulatzen ditu. The Portable Hawkers Museum gai horien inguruko ikerketa bat da, Johannesburgeko gaur egungo kultura urbanoaren museo eramangarri bat eraikitzearen bidez antzeztua. 10 rand edo gutxiago balio duten salgai galkorrek osatzen dute Museoa, den-denak Johannesburgeko kale saltzaileei erosiak. Museoaren performanceen aurkezpen publikoetan, Allisonek bere burua aurkezten du museo langile boluntario moduan, eta bilduma erakutsi eta museo alorreko praktikei buruz mintzatzen da. Performanceen bideozko dokumentazioak, hemen aurkeztua, mutuak dira, eta zaintza kameraz eginik daude.

Ismail Farouk is an urban geographer working in major urban renewal projects in Johannesburg. He provides specialised urban project research - focusing on spatial, social networks and processes of participation as an alternative methodology to the rigid economic regeneration model adopted by the City. Ismail's interest in urban dynamics stems from his Geography and Fine Art backgrounds at the University of the Witwatersrand where he explored creative responses to the unfair logic of exchanges which characterises the developing world today. His creativity is strongly linked to an inherent social consciousness which is defined by a holistic understanding of global city dynamics.
Rock Sale 2002
Yeoville 2004: The Network Approach 2004

Fotograma digital animatuak, Amaierarik gabeko kiribila

Ismail Faroukek, Johannesburgeko hiri berritzerako proiektu handietan lan egiten duen geografo urbanoa den aldetik, arte plastikoetan dituen trebeziak baliatzen ditu ingurune espezifiko baten azterketa alternatibo bat sortzen hasten diren performanceak eta esperientziak antolatzeko, eta teknologia erabiltzen du bere aurkikuntza batzuk bereganatu eta nabarmentzeko.
Erregenerazio ekonomikoaren eredu finkatuak ez du kontuan hartzen sektore informala, ekonomia hegoafrikarrari ekarpen handia egiten diona, eta hori dela eta Braamfontein-eko merkatariak kaleetatik iraitziak izan dira, eta hiri ingurune sozialki baztertzailea izan da horren ondorioa. Faroukek bere salmenta postua muntatu zuen, ondar poltsa batek eta tamaina desberdinetako harriek osatua, panfletoak ipini zituen harri batzuen azpian, eta guztiari 150 randeko prezioa jarri zion. «Nire ekintzen helburuak ziren erregenerazio programak sortutako joko zelai desorekatuaren inguruko kontzientzia areagotzea». Esperientzia haren dokumentazioa da Rock Sale .
Arrakastaren eta ikusleen elkarreraginaren ondorioz, prozesu bat garatu zen ondoren esperientzia eta azterketa bat moldatzeko Johannesburgeko Yeoville auzoaren inguruan. Yeovilleko nortasun krisialdiak era berritzaile eta organiko batez kontzeptualizatu nahi du, espazio publikoa ebaluatzeko, ezagutza teorikora eta esperientzia pertsonalera jota. Emaitza irudi mugikorrezko dokumentazio sorta bat da, hemen Yeoville 2004: The Network Approach moduan bildua, eta haren azterketa, aplikatzen ari dena, inguruaren espazio publikoaren garapen eta hobetze handiago bat helburu.

Abrie Fourie was born in 1969 in Pretoria where he continues to live and work. He obtained a National Diploma in Fine Art from Technikon Pretoria in 1992. Fourie's work is included in the collections of BHP Billiton, the MTN Art Institute, Sasol, Vodacom and the Danish Ministry of Culture. Abrie Fourie's work is a lucid collection of photographic images of urban South Africa. These images highlight both the immediate context and overlooked beauty of the urban environment. His works exude a meditative effect whether they are presented as screensavers, lightboxes, photographic prints or flipbooks.
Run 2002-2005
Between 2002-2005

Fotograma digital animatuak, Amaierarik gabeko kiribila

Run
“Zure etsaia gose bada, emaiozu jatekoa; egarri bada, emaiozu ura” Zertarako dira murru eta hesi hauek eta ondo zorroztutako defentsak? Zeri egiten diogu ihes? Zu al zara nire etsaia ala ni neu naiz? Nire bizilekua paradisua da ala presondegia? Noraino eman daiteke nire askatasuna segurtasunaren truke? Zenbat ironia aurkezten zaigun gure hiri eta hiri inguruko herrietan! Defentsarako intentsuak diren gure bizimoldeek kontraesan liluragarri eta beldurgarriak eragiten dituzte, muga ikaragarriak: gu eta haiek, babesa eraso bihurtzen da, gure etxera sartzea oztopo karrera bihurtzen da guretzat ere. Gaur egungo Hego Afrikako psikearen hausnarketa hauek guztiak interesatzen zaizkit, nahiz eta serie honetarako beste ironia maila bat dagoen: praktikotik estetikora emandako metamorfosia. Barrikada hauek hain ohikoak dira dekoratu, labirinto dirdiratsu, kiribil eta molde bihurtzen hasi direla; jario ezberdinez, etxeen eta kaleen ondotik pasatzen dira, norberaren atzetik uneoro, mehatxatuz, arriskutsuak, baina beste ikuspegi batetatik estetika interesgarri eta liluragarria espresatuz.
Between

Johanesburgo eta Pretoria artean autopistaz bidaiatuz, norabide bietako errepideak banatzen dituen hesia pelikula bobina etengabea bihurtzen dela ohartu nintzen; istripuak eman diren tokietan atzamarkada, urradura eta markek sortutako mihise abstraktua. Hauek imintzio marka alternatiboak dira, non inpazientzia, amorru, beldur eta bestelako emozio espresioek giza bizitzengan eragin zuten, bidaia geldiaraziz, bueltatzea ez bizkortuz, edo hobe esanda atzeratuz, agian betirako, eta bide batez kolpea erdiko hesian grabatuz.

Richard Penn is a self-taught animator with an Honours Degree in Fine Arts from the University of the Witwatersrand in Johannesburg, South Africa. In 1997 he was awarded 3rd place in the PPC Young Concrete Sculptor Award. After completing his degree in 1998, majoring in painting with distinction he developed and taught an animation course for 1st and 2nd and 3rd year learners in the Fine Arts Department at Wits University. In the years leading up to 2004 he has been a finalist in the ABSA Atelier, The Kempton Park Art Competition and The Sasol New Signatures Art Competition. In 2000 he collected and compiled a 2 hour animation programme for the Klein Karoo National Arts Festival and Urban Futures. In 2004 he was awarded the overall winners prize in The Sasol New Signatures Art Competition. Currently he is the head of the Animation Department at AFDA Johannesburg (The South African School for Motion Picture Medium and Live Performance) and is studying for his Masters degree through Wits University. He has co-animated and co-directed 2 short films with Mocke J Van Vuuren, and has directed and animated 3 short films of his own.
Resident 1 2000 - 2002 6'48” Animazioa

Resident 2 2000 - 2002 7'01” Animazioa
Johannesburgeko testuinguru suburbanoa aztertzeko orduan, Richard Pennek azpimarratu egiten ditu bizitza suburbanoaren antsietateak eta bakardadea. Krimenaren eta indarkeriaren inguruko estatistikek ekarri dute emaitza gisa jendea horma garaien atzean bizitzea, alarma sistemaz itxitako ateen atzean eta urbanizazio harresidunetan.
«Krimenaren eta indarkeriaren arazoa aztertzen dute bi filmek. Johannesburgen, igandeetan, agureak armatuta joaten dira bolotan jokatzera. Jende batentzat, batez ere adinekoentzat, etxea bakarrik uztea tentsio eta antsietatez betetako prozesua da. Utzi egiten dutenean, sarri askotan Australian bukatzen dute. Resident 1 eko untxi zuria sinbolo pertsonal bat da: niretzat, ez dago Hegoafrika bezalakorik».

Marcus Neustetter
With a Masters Degree in Fine Arts and based in Johannesburg, Marcus Neustetter has been developing projects addressing the relationship between art and technology. These take the form of mobile, installation, and web artworks tackling the translation of data through different online and offline platforms. In this process he has been exploring the digital and analogue ways of representing virtual experiences. Marcus Neustetter has exhibited and has been actively involved in developing opportunities and platforms for local digital art through projects in South Africa and Europe, these include ARS Electronica (Austria), Transmediale.03 (Germany) and E-tester (Spain). As director (with Stephen Hobbs) of The Trinity Session and sanman (southern african new media art network) and The Gallery PREMISES, Marcus Neustetter is actively involved in developing cultural strategies through a range of projects.

The Trinity Session
Directed by Stephen Hobbs and Marcus Neustetter, the trinity session is a contemporary art production team that investigates the strategies and relationships between art and business, collaborative practice, network development and creative contextual response. As Hobbs' personal artistic interest is the urban environment and Neustetter's the digital and virtual, the thematic focus of the trinity session revolves around these subject areas. Heavily informed and influenced by context, the trinity session defines its approaches from a position within Johannesburg, South Africa, thus determining its attitude to local and global debates, networks and partnerships for survival and sustainability of the visual arts industries. By acting as correspondents and consultants, and approaching the work process from a network and ‘accommodation and exchange of information' angle, the purpose of the working dynamic is to produce in a cross-platform multidisciplinary way with artists, institutions and corporate brands and services. Interests lie in interdisciplinary working methods, conceptualizing and interacting with like-minded partners.

Focus: Johannesburg

Parte 1: Johannesburgo: Actividades en el campo del arte digital
Digi-Arts Joburg presenta una serie de actividades enfocadas hacia el desarrollo de la relación entre arte y tecnología en Johannesburgo. Digi-Arts Joburg es el esfuerzo colectivo de instituciones, proyectos y sitios web locales que están forzando los límites dentro del contexto sudafricano.
15 min 20 sec
Parte 2: Johannesburgo: Respuestas artísticas mediante imagen móvil

Johannesburg in no particular order es una serie de obras comisariadas que dirigen una mirada histórica y contemporánea a algunas de las investigaciones y comentarios hechos por los artistas en esta ciudad en proceso de transformación.Memoriaren Politika
Oliver Ressler

Tester DVDrako aukeratu ditudan lanak artearen eta politikaren arteko alorretan jarduten diren artistek egin dituzte. Horietariko gehienak Vienan bizi dira eta bertan lan egiten dute, ni ere bizi naizen herrian. Artista horietariko batzuekin lehenagoko proiektuetan ere lan egin dut edo testuinguru berdinetan aurkeztu ditugu lanak, guztiekin interes eta ideia asko banatzen ditut.

Aukeratu ditudan bideo guztiak oso hausnarkorrak dira erabiltzen duten estrategia bisualari dagokionez, eta elementu testualak ere -elkarrizketa nahiz ahozko testuen modura emanak- oso garrantzitsuak dira. Bideoarekin lan egiten duten eta gai politikoekin konprometituta dauden artistek denbora behar dute beren ideiak bideoetan azaltzeko. Horrek esan nahi du normalean interesatzen zaizkidan bideo edo film gehienek minutu gutxi batzuk baino gehiago irauten dutela. Beraz, DVDko “Memoriaren politika” atalean 60 minutu baino gehiago ez izateko, bat ez gainerako bideo guztiak bideo luzeagoen zatiak dira. Bideo bakoitzaren hasieran bertsio osoak nola lortzeari buruzko informazioa ematen da.

Bideo guztiak memoriaren eta oroitzapenaren alderdi desberdinei lotuta daude, memoria indibiduala eta kolektiboa ezagutzaren forma garrantzitsu bezala aitortzen dituzte.

“Black and White. The Back of the Images” (5 min., A7GB 2003) Klub Zwei artista taldearen (Jo Schmeiser eta Simone Bader) bideoak galderak egiten ditu, zein gauza edo gertakari gogoratzen diren. Nola gogoratzen da Shoah? Zein funtzio du gogoratze horretan zein irudirekin lan egiten denak? Bideo laburra oso lan islatzailea da memoria foto-grafikoaren inguruan eta gai horien izaera problematikoa maila formal eta testuingurukora eramaten du. Offeko ahots batek eztabAinatzen dituen irudiak erradikalki kentzearen bitartez egiten du hori. Argazki artxibo bateko zuzendariak memoriari, irudiei eta historiari buruzko galderak egiten dituen bitartean, zuri-beltzean besterik ez dauden testuak ikusten ditugu. Tester lanerako bereziki Klub Zwei Taldeak beren bideoaren gaztelaniazko eta euskarazko bertsio bat egin du.

The Speculative Archive AEBetako Julia Meltzer eta David Thorne artisten arteko lankidetzako proiektu bat da. Speculative Archive proiektuak artxiboko material espezifikoak biltzen ditu agiriak produzitzeko “artxibo historikoa” egiteko gisa. Nahiz eta Speculative Archivek artxiboko materialekin lan egiten duen (AEBetako gobernuaren artxibo desklasifikatuekin, gerra hotzeko Guatemala edo Txileko parte-hartzeetakoak, adibidez), beren lana egungo testuinguru politikoan kokatzen dute. Beren “It´s not my memory of it” (AEB 2003, bertsio osoa 25 min.) sekretuari, memoriari eta agiriei buruzko dokumental bat da. Artxibo historiko jakin batzuk mobilizatzea oroitzapen gisa, arrisku momentu bihurtzen direnak, zintak sekretuaren burokraziaren logika segurtasun altuaren egungo klimara eramaten du. DVDaren zatia Ed Cohenekin, CIAren Informazio Kudeaketako bulegoko Zuzendariarekin izandako elkarrizketetan oinarritua dago eta gizon hori zen klasifikazioaren, desklasifikazioaren eta agiriak hedatzeko programen arduraduna. Zein informazio mota gordetzen duten estatuek sekretuan, zein agiri klasifikatzen diren, memoria desagertzeak zein ondorio dituen, horiek dira bisualki modu konplexuan egituratutako bideo horren gai nagusiak.

Memoriaren beste alderdi batzuk eta atzera begiratzeak eztabAinatzen dira Lisl Pongersen "Phantom Foreign Vieena" (Phantom Fremdes Wien, 6 min. jatorrian 27 min.koa den filmearen zatia, 2004) filman. 1991 eta 1992an Pongerek bidaia multikultural bat egin zuen munduan zehar eta horretan zehar inoiz ez zuen Viena hiria ahaztu eta orain bertan bizi da. Pongerrek kontu handiz bildu zituen Super-8ko ospakizunen, ezkontzen eta dantzen sekuentziak. Hasierako ardura kultura aniaztasuna ikusgarri egitea zen, zeina hirian duten presentzia publikoaren ikuspegitik, ez zen existitzen. 2004an erabaki zuen film berri bat egitea hamar urte baino zaharragoa zen material horrekin, zeinak zehazki bisualizazioaren ekintza zalantzan jartzen zuen. “Zer ari naiz ikusten benetan?” galdetzen du komentatzaileak, Pongerrek, etnizitatea nola tratatzen denaren arazoez oso jakitun zenak.

Isa Rosenbergererrentzat ere bidaia bat izan zen bideo baten abiapuntua. “Sarajevo Guided Tours” filmean (bertsio osoa 30 min., A 2002) artistak Sarajevoko zortzi leku desberdin erakusten ditu. Izenburuak turista baten begiradari eta esperientziari erreferentzia egiten dion bitartean, Isa Rosenbergererrek tour gisatu baten ideia alderantzikatzen du lekuak nola asmatzen direnaren gaia aztertuz. Emaitza dira espazio publikoen eta beren biztanleen zortzi irudi jarraitu non historia pribatu eta publikoa arkitekturako inpresioetara, ikuspegi indibidualetara, ideia eta oroitzapenetara eramaten diren, eta egitura, gertakari datuak eguneroko bizitzari dagozkionak hiri batean oraindik nagusiki lekuko irudiekin eta hondamendiaren irudiarekin erlazionatzen dira.

Martin Krenn & Nina Maron gaur egun epe luzeko film proiektu batean murgilduta daude 1930eko eta 1940ko hamarkadako faxismoaren aurkako erresistentzia moduak ikertzen dituena Austrian, Espainian eta Frantzian. Protagonista nagusia Harry Spiegel da, filma errodatzen hasi baino pixka bat lehenago hil zena. Nahiz eta "Notes on Resistance" (Erresistentziako oharrak) filmerako ez zuten inoiz elkarrizketatu, bere bizitzako zatiak kontatzen ditu audio-zinten bitartez zirriborroekin eta animazioekin ilustratuta. Gainera filma Harry Spiegelekin kontaktuan zeuden erresistentziako borrokalariei egindako elkarrizketak dira, Harryz eta beren jardueretaz hitz eginez. Filmak fikziozko materiala (zirriborroak, irudi animatuak) erresistentziako borrokalarien belaunaldi baten fikziozkoak ez diren istorioekin (narrazioa) bateratzeko modu bat aurkitzen saiatzen da. Tester DVDrako Krenn eta Maronek amaitu gabe zuten beren film dokumentalaren aurkezpen bideo labur bat egin zuten.

Nire praktika artistikoan arreta handia jarri nuen azken urteetako erresistentziako mugimendu eta praktiketan. Nik egin dudan bideoetariko batek arreta Rote Zora emakume militanteen taldean jartzen du, 1980ko hamarkadako Alemanian hogei eraso baino gehiago eta hainbat ofentsiba egin zituenean. Rote Zorek oposizio politiko erradikala egin zion momentuko botereari jabetzak kaltetzearen politikaren bitartez lortzen zutenari. “Rote Zora” bideoaren (Oliver Ressler, bertsio osoa 28. min., A/D 2000) elementu nagusia Corinna Kawatersi, “erakunde terrorista bateko kide izateagatik” kondenatutako Rote Zorako emakume bakarrari egindako elkarrizketa da. Bideoak istorio pertsonalentzako, emakumeen jarduera militanteei buruzko oroitzapenen eta ikuspegientzako lekua eskaintzen du, “terrorismo” erreboluzionario sozial bat ateratzea ahalbidetuz bere burua itxurazko objektibotasuneko komunikabideen errepresentazio hegemonikotik desberdinduz.

Klub Zwei's work since the collaboration was formed in 1992 has centred around the politics of representation. That implies the question of whose voices are heard in European democracies and the analysis of how political issues are represented in the mass media. Their works on video and in public space have focused recently on the experience and the perception of migration, on women's experience and legacy of the Holocaust. (Anthony Auerbach)
“Black and White. The Back of the Images“, 5 min, A/GB 2003
Bideoak gogora ekartzen ari diren gauza edo gertakizunen inguruko galderak planteatzen ditu. Nola gogoratzen da Shoah? Laburmetraia memoria fotografikoaren inguruko hausnarketa maila altuko lana da eta era honetako galderen izaera problematikoa tratatzen du bai maila formalean zein testuinguruzkoan.

The Speculative Archive is a collaborative project by U.S. artists Julia Meltzer and David Thorne. Speculative Archive projects engage specific archival materials to produce documents as possible elaborations of the historical record. Although Speculative Archive works with archival materials (declassified U.S. government records on cold war interventions in Guatemala or Chile, for instance), they situate their work in a current political context. Their video, It's not my memory of it (USA 2003, full version 25 min.), is a documentary about secrecy, memory, and documents.
Mobilising specific historical records as memories which flash up in moments of danger, the tape addresses notions of disappearance and the tenuousness of historical fact in the current climate of terror. The excerpt for the DVD is based on 12 pages of CIA documents about an Iranian man who the CIA attempted to recruit in Teheran prior to the 1979 revolution. Which sorts of information do states keep secret, which documents get classified, what effects does the disappearance of memory
have, are the main questions of this visually complex, structured video.
www.speculativearchive.org
“It's not my memory of it”, 25 min min ( 10 minutuko laburpena ) , EEBB 2003

The video is a documentary about secrecy, memory, and documents. The excerpt for the DVD is based on 12 pages of CIA documents about an Iranian man who the CIA attempted to recruit in Teheran prior to the 1979 revolution.

Visual Artist (film, photography), lives and works in Austria.
Attended School of Graphic Arts in Vienna, photography
1998/99 and 2001/2002 Visiting Professor for Art Photography at the University of Applied Arts, Vienna.

SOLOS
2004 Galerie Charim
2004 Dak’art Off Dakar, Senegal
2004 Wien Museum, Karlsplatz
2001 AK Galerie, Vienna
1999 Musée d’ethnographie, Genève

PARTICIPATIONS (SELCTION)
2005 Die Regierung, Secession, Vienna
2004 Ethnic Marketing, Centre d’art contemporain, Geneva,
2004 Nomads & Residents, BAK, Utrecht
2004 Black Atlantic,House of Cultures, Berlin
2004 Minority Report, Aarhus, Denmark
2004 Formate, MNAC, Bukarest
2004 Shake, OK,Linz
2004 Shake,Villa Arson, Nizza
2004 Trading Places, Pumphouse Gallery, London
2004 Gegenpositionen, Museum für moderne Kunst,Passau
2004 Tour-ism,Tapies Foundation, Barcelona
2004 Salzburger Kunstverein mit Destiny Deacon
2003 The Bourgeois Show, Dunkers Kulturhus, Helsingborg, Sweden
2002 Organisational Forms, Galerie Skuc, Ljubljana
2002 Routes, Grazer Kunstverein / Steirischer Herbst
2002 Double Bind, ATA Galerie, Sofia
2002 Documenta XI, Kassel
2001 Du bist die Welt, Künstlerhaus Vienna

FILMOGRAPHY
2004: Phantom Foreign Vienna
1999: Dejá- vu
1996: Passagen
1990: Semiotic ghosts
1988: Train of recollection
1987: Substantial shadows

Links
Courtesy www.charimgalerie.at
Distribution and Sales www.sixpackfilm.com
http://documenta.cyberday.de/kuenstler.php3
ImagiNative / Research as artistic strategy
Text/image CD together with Tim Sharp
House of World Cultures, Berlin
Black Atlantic
www.hkw.de
http://www.culturebase.net/

“Phantom Fremdes Wien” (Phantom Foreign Vienna), 27 min ( 6 min. Laburpena ) , 2004
1991 eta 1992. urteetan Ponger-ek bidaia kultur anitza egin zuen munduari bira eginez baina bidaian zehar ez zuen inoiz Viena hiria utzi. Ponger-ek Super formatuan ospakizun, ezkontza eta dantzetako sekuentziak zorrozki bildu zituen. 2004. urtean material zahar honekin pelikula berri bat egitea erabaki zuen, bistaratze prozesu hori bera kolokan jartzen duena.

Geboren 1969, lebt in Wien und arbeitet an Projekten zum Thema Raum/ Heimat /Identität. Ausstellungen und Screenings u.a.: Trading Places, Pump House Gallery, London;

Video as Urban Condition, Austrian Cultural Forum, London; Transit Home, CPH:DOX Copenhagen International Documentary Festival, (2004);
Schöne Aussicht, Kunstverein Langenhagen; (based upon) TRUE STORIES, International Filmfestival Rotterdam; trautes heim, Galerie für zeitgenössische Kunst, Leipzig; Es ist schwer das Reale zu berühren, Kunstverein München; play global, Transmediale Berlin; trans/archive. Schleifen des Bedeutens, Galerie 5020, Salzburg; (2003);
Sarajevo Guided Tours, Sarajevo International Airport/ SCCA; touristische blicke / touristic gazes, Kunstverein Wolfsburg; duisburger filmwoche - festival d. deutschsprachigen dokumentarfilms; Hot Destination (Marginal Destiny), Art Workshop Lazareti, Dubrovnik, (2002);
...Wirklichkeit..., Kunstverein Wolfsburg; Kristina Leko / Isa Rosenbergerer, <rotor> association for contemporary art, Graz; REkonstruktion_heimAT, Forum Stadtpark, Graz, (2001).

“Sarajevo Guided Tours”, 30 min (11 minutuko laburpena ) , A 2002
Artistak Sarajevoko zortzi leku ezberdin erakusten ditu. Izenburuak turista baten ikuspegi eta esperientziari erreferentzia egiten badio ere, Rosenbergerer-ek gidatutako bisitaldi baten ideia irauli egiten du lekuak asmatzeko moduaren inguruko azterketa eginez. Horren emaitza espazio publikoetako eta haietako biztanleen zortzi erretratu elkarren segidan da.

Martin Krenn

Born 1970 in Vienna, lives in Vienna
www.martinkrenn.net
Krenn examines and discusses in his work sociopolitical topics. He uses different media such as photography, video and internet to develop projects that are realized in exhibitions, the web and in public space. His projects focus on strategies and methods of resistance against unequal power relations.

Projects (selected)
“City Views”, [NGBK, Berlin (D), 2003, Fotogalerie Wien, Wien (A), 2003, Dunkers Kulturhus, Helsingborg (S), 2003, Austriacky Forum Kultury, Warsaw (PL), 2004, Centre d'art Passerelle, Brest (F), 2004, Mala galerija/Cankarjev Dom, Ljubljana (SI), 2004, Forum Stadtpark, Graz, 2004 (A), Pumphouse Gallery, London (GB), 2004, “Exciting Europe”, Galerie für Zeitgenössische Kunst, Leipzig (GER), 2004 , “Territories”, Malmö Konsthall, Malmö (S), 2004 …]
“European Corrections Corporation” (with Oliver Ressler), [real*utopia, <rotor> & "Graz 2003” (A), Festival der Regionen, Wels (A), 2003, Kunstraum München, Munich (D), 2004]
“Demon strate! ”, [ Salzburger Kunstverein, Salzburg (A), 2000, <rotor>, „andauernder Widerstand gegen Machtverhältnisse“, Graz (A), 2001, W139, „Neubauten“, Amsterdam (NL), 2001, Centre d'art Passerelle, Brest (F), 2001 …]

Nina Maron
Born 1973, in Mödling, lives in Vienna

www.nina-maron.at
Represented by: Galerie Lang Wien, Galerie Unart, Villach, Galerie Raab, Berlin,
•  University of Applied Art, Vienna

Solo Exhibitions (selected)
Galerie Lang Wien; Galerie 12, Innsbruck; Philips-Galerie, Wien; Galerie Unart Villach ...

Group exhibitions (selected)
Galerie Fichtegasse 1, Wien; Raab Galerie, Berlin; IG Bildende Kunst, Wien; Künstlerhaus, Wien; Galerie Lang Wien; Basis Wien; Art-Position 2003, Wien; Art-Club, Wien; Rollettmuseum, Baden;
Kunsthalle Szombathely, Ungarn; Galerie Mourratti, Wien; Galerie im Beethovenhaus, Baden; Expo 2000, Hannover; Galerie I&AC, Graz; Galerie Station 3, Wien…

“Notes on Resistance” (9 minutuko laburpena)
Epe luzerako pelikula proiektu honek 30 eta 40. hamarkadatan zehar Austria, Espainia eta Frantzian emandako faxismoaren aurreko erresistentzia formak aztertzen ditu. Pertsonaia nagusia Harry Spiegel da, pelikularen filmazioa hasi baino pixka bat lehenago hil zena. Marrazki eta animazioekin ilustratutako entzunezko zinta batzuen bidez haren bizitzaren pasadizoak kontatzen ditu.

Born in 1970, lives and works in Vienna. Ressler is an artist who carries out projects on various socio-political themes. Since 1994 he has been concerned with theme specific exhibitions, projects in public space and videos on issues such as racism, migration, genetic engineering, economics, forms of resistance and social alternatives. His ongoing project “Alternative Economics, Alternative Societies” was realized in solo-exhibitions in Galerija Skuc, Ljubljana, 2003; Kunstraum der Universitaet Lueneburg, G, 2004; Centro Cultural Conde Duque, MediaLabMadrid, Madrid, 2004; Platform Garanti Contemporary Art Center, Istanbul, 2005). Many of Resslers works are realized as collaborations, such as “European Corrections Corporation” (container-installations in Wels, Graz and Munich, 2003/2004, with Martin Krenn), “Boom!” (with David Thorne, since 2001) and Venezuela from Below (video, 67 min., 2004, with Dario Azzellini).

Ressler has taken part in group exhibitions such as ”Making Things Public”, ZKM, Karlsruhe; Prague Biennale 2, 9th international Festival of Video/Arte/Electrónica, Lima; “fly utopia!”, Transmediale.04, Berlin; “The Interventionists”, MASS MoCA – Massachusetts Museum of Contemporary Art; “Emoção Art.ficial II”, Itaucultural Institute, Sao Paulo; “Minority Report”, Aarhus Festival of Contemporary Art 2004, Aarhus; “Banquete”, Centre of Contemporary Art Palau de la Virreina of Barcelona, Conde Duque Cultural Centre, Madrid; “Attack!”, Kunsthalle Wien, Vienna; “Empire/State: Artists Engaging Globalization”, Whitney Museum of American Art, New York; “Exchange & Transform”, Kunstverein Muenchen, Munich; “<hers>”, Steirischer Herbst, Graz.

He has also taken part in several video festivals in Europe and North America. In 2002 his video “This is what democracy looks like!” won the 1. prize of the International Media Art Award of the ZKM.

www.ressler.at
“Rote Zora”, 28 min, A/D 2000 ( 9 minutuko laburpena )
Rote Zora, militante feministen taldeak 20 atentatu eta bestelako ekintzak burutu zituen Alemanian 80ko hamarkadan. “Rote Zora” bideoaren oinarrizko elementua Corinna Kawaters-i eginiko elkarrizketa da, epaimahai batek “erakunde terrorista baten kide” izateagatik kondenatu zuen Rote Zora-ko emakume bakarra.


Thornbjoern Christiansen-ekin elkarlanean aritu nintzen nire aukeraketarako. Hura Berlinen abandonatutako eskola baten eraikinean egindako proiekzio baterako erakusketa komisario izan zenaren programa baten oinarritzen da nagusiki. Espazio honek krisiaren menpe dagoen harresiaren ondorengo Alemanian irakaskuntza eta espazio publikoen degradazio neoliberalaren seinaletako bat baino ez du irudikatzen. Erakustaldian programa honen zatiak txertatzeak jatorrizko eta bertako testuinguru hori oroitu nahi du erakusketaren nazioarteko marko zabalago baten barruan, non pribatizazioa, urritasuna, zerbitzu publikoen desegitea, segurtasun alarmak eta arrazakeria eta antisemitismoaren hazkundea bestelako formetatik errepikatzen diren. Beraz, aukeraketa honek ez du leku espezifiko bateko lagin erakusgarria erakutsi nahi, Berlinen espezifikoki kargaturik dagoen leku batetik testuinguru zabalago batera desplazatzen den proiekzioa baizik.

Exhibitions:

Ethnic Marketing, Centre dárt Contemporain, Geneva, 2004
Berlin Biennalen, "Komplex Berlin" with Hito Steyerl, Berlin 2004
Minority Report, Århus Artcenter, 2004 DK
Videofestival: "Es ist schwer das Reale zu berühren", Kunstverrein-München
2004
Av-Arkki, Helsinki 2004
The Electric Visions Festival Erimitaget, St. Peterborg 2003
Re/Aktion, Art maganzin by Kristina Ask, 2003, DK
Copy Cat, Lars Bang and Brett Bloom, 2003,
Billboard, Copenhagen. 2003, DK
Moment:konst , Konstveckorna Stockholm, 2003, SE
Charlottenborg " New Order Fundamentalism - Platform", Copenhagen, 2002, DK
Ingrepp Modern Art from Denmark, Uppsala Konstmuseum 2002,SE
Rooseum, Olof Olsson, Museum of Contemporary Art, Malmö, 2001,SE
Mother earth Massive Propaganda, Södra Teatern Stockholm, 2001, SE
Forum-2001 festival in conection of EU- summit in Gothenburg, 2001, SE

" Danimarkako Hauteskundeak" 3'44”. 2001. Alemania
Emakume baten belatutako siluetaren interbentzio laburra danimarkar ereserkia sinatuz, Danimarkako hauteskunde gauean, Parlamentuaren eraikinaren aurrean.

" Gotenburgo " 2'50”. 2001. Alemania
EB-ren gailur nagusiaren aurkako manifestaldi batean interbentzioa, Gotenburgon, 2001.

" Dolar bat " 4 min. 2001. Alemania
Antzezpen bat non emakume baten belatutako siluetak dolar bateko billeteak guztioi ematen saiatzen den Berlingo zentro komertzial batean.

Thorbjørn Reuter Christiansen born 1974 in Næstved, Denmark.
Thorbjørn Reuter Christiansen / Education
1994-95 Fatamorgana - The Danish School of Art Photography, Copenhagen, Denmark
2001-06 Student at the Academy of Art, Berlin, Germany (class of Professor Katharina Sieverding)
2003-04 Erasmus student at Malmoe Art Academy, Sweden (class of Jimmie Durham and Lars Nilsson)
Thorbjørn Reuter Christiansen / Selected Exhibitions, Performances & Video works
2000 HORIZONTAL, Madsnedøfort, Vordingborg, Denmark
2001 "Golden Arch Hotel," photo, digital video stills, and VHS (30 min.)
"Mr. Green Ear & The Burning Dollar Bill," performance with Jason Liebert, Galerie Doris Day Dream, Berlin, Germany
"Opløsningen af de Forenede Stater af Amerika," performance with Jason Liebert, Gallerie Doris Da Dream, Berlin,Germany
"Det brændende flag," (Burning of the American flag), VHS (30 min.), www.superchannel.org
"Medial Dislocated," critique of the US war against terrorism, VHS (10 min.)
2002 AUSLAND, 100 color photos of embassies in Berlin, Germany
"World Border - Embassy - Refugee - Death Penalty," TRANSVISIT (Baltic Art), Madsnedøfort, Vordingborg, Denmark
"border crossing," Galerie Doris Day Dream, Berlin, Germany
OIL ARCHIVE, Haus am Lützowplatz, Berlin, Germany
2004 "Asylum Box," Skåne Social Art Forum - Utopi Station, Stortorget, Lund, Sweden
MINORITY REPORT, Århus Artcenter, 2004 DK
Die Auflösung der Vereinigten Staaten von Amerika (2001)
Amerikako Estatu Batuen disoluzioa 7'30”. 2001. Alemania

Irailaren 11 eta gero, estatubatuar armadak Afganistan bonbardatu zuen. Kandahar-en bonbardatutako ospitalea ikusi nuenean, nire erantzuna argia izan zen: humanitatearen aurkako krimena da eta ez zaie Estatu Batuei erantzukizuna eragozten.
Estatu Batuetako bandera erretzearekin ikuslearen erreakzioa eragin nahi nuen.

1973 Born in Tranås, Sweden
1996-02 Studium an der Universität der Künste in Berlin, Bildende Kunst
2002 Meisterschülerin der UdK
2003 Deutsche Stipendiatin, Network Baltic
2003-05 Studium an Malmö Högskola, Kultur Produktion, S
2005 Goldrausch Künstlerinnenprojekt

Arbeiten/Praktika:
2003 Filmprojekt/praktik, Haus der Demokratie und
Menschenrechte, Berlin, D
2004 Kuratorin des Skåne Social Art Forum - Utopi Station, S
Kuratorin des Screening in der Leerstelle, Gustave- Eiffel-
Oberschule, Berlin, D
Ausstellungen/Festivals/Screenings:
2003 3 von 10, Meisterschülerpreisausstellung, UdK, Berlin
Just passing through..., ROCKET SHOP/ bgf_mitte, Berlin
Network Baltic, Latvian Academy of Fine Art, Riga, LAT
2004 The Laureate Exhibition, Grafikens Hus, Mariefred, S
Network Baltic, The Trondheim Academy of Fine Art,
Trondheim, N
Network Baltic, Künstlerhaus Bethanien, Berlin, D
Skåne Social Art Forum - Utopi Station, Lund, S
Screening in der Leerstelle, Gustave- Eiffel-
Oberschule, Berlin, D
2005 Network Baltic: Mariefred, Talinn, Trondheim, Warsaw

Du- Demo vor dem Roten Rathaus / Caroline Lund. 6’30”. 2003
Udaletxe Gorriaren aurreko manifestaldia

Filmak Weissensee-n arte akademia ixtearen aurkako manifestaldia erakusten du.

In Between Countries / Caroline Lund. 3’50”.2002
Erdiko herriak s , 2002
Lan honen abiapuntua zenbait sentimendu nazional eta haien identifikazioaren balioaren inguruko galdera da. Mundu edo herrien arteko bizitza bihur al daiteke bizitza oinarri? Berlinen bizi diren atzerritarrei egindako entrebistek ondoko galderari ematen diote erantzun: Zer sentitzen da herrien artean biziz? Hitzak, irudiak eta soinuak “errealitate” batean bateratzen dira, erdiko espazio batean.

Solo exhibitions:
2001 o.T. (Performance im Milchhof), Galerie Lindig in Paludetto, Nürnberg
2001/2002 bridges between disciplines, Projekt am Hbf Nürnberg (mit Frauke Boggasch)
2002 falsche möbel (echte kunst), Installationsprojekt mit Frauke Boggasch und Daniela Huber im zumikon AC, Nürnberg
2004 performing the video, Kunstverein Kohlenhof, Nürnberg

group exhibitions:

2001 SuperVision
Ausstellungsprojekt mit H. J. Hafner, M. Guentner,
A. Heiszenberger, C. Woditschka, C. Kugler, Zwinger, Nürnberg
wir–hier
Junge Kunst in Nürnberg
Ausstellung der Galerie Lindig in Paludetto
2002 Auswahlausstellung des Cusanuswerks, 2yk-Galerie, Berlin
science n´ art summercamp, lothringer 13/LADEN, München
2003 GRAUZONE, lothringer13/LADEN, München
p + t (Positionen und Tendenzen), Kunstverein Nürnberg, Kunsthalle Nürnberg, Kunstbunker Nürnberg, Institut für moderne Kunst, (Katalog)
Real Presence 3, Museum des 25. Mai, Belgrad, Programm von Biljana Tomic und Dobrila Denegri, (Katalog)
2004 "Leerstelle", Screening in der Gustave-Eiffel-Oberschule, Berlin
cinema ambulant_04, Videoscreenings in Saarbrücken, Metz, Nancy, Straßbourg, Karlsruhe und Trier

Security/Segurtasuna , 4:00 min., 2004
Zetro komertzial pribatuetako elektronika denda ezberdinetan sartzen da grabazio kamera batekin segurtasun zerbitzuak esku hartu eta grabaketa debekatu arte.

1975
born in Neumarkt/ Germany
1998-01
studies of art at the Academy of Fine Arts Nürnberg, in the classes of Prof. Werner Knaupp and Ottmar Hörl
2001 grant of the Danner-donation (class-competition)
2001 scholarship of the Bavarian State Ministry of science, research and art for the International Summer-Academy of Visual Arts Salzburg
2001 studies of art and visual culture at the University of Arts Berlin, in the class of Prof. Katharina Sieverding
2004 graduate at the University of Arts Berlin
2004 scholarship to support young artists and scientists of the artistic universities of the ministry of science, research and culture Berlin, NaFöG

since 2004 master degree studies at the University of Arts Berlin in the class of Prof. Katharina Sieverding

Exhibitions and Videoscreenings
2001 SuperVision, exhibition-project with Hans-Jürgen Hafner, Claudia Kugler a.o., Marientorkeller, Nürnberg
2002 WIR HIER, Galerie Lindig in Paludetto, Am Kornmarkt, Nürnberg
2003 "Sieverding and students", Haus am Lützowplatz, Berlin
2003 In-between countries / Zwischen Ländern / Mellan länder, filmprogramme linked to the show of Caroline Lund, Haus der Demokratie und Menschenrechte Berlin
2003 Positionen und Tendenzen, videoscreening, showroom für junge Kunst, Nürnberg
2003 museale03, Deutsche Kulturträgergesellschaft in cooperation with SPK/SMB (Stiftung Preußischer Kulturbesitz/ Staatliche Museen zu Berlin), videoscreening Kulturforum Berlin
2003 REAL PRESENCE 3, Museum of the 25th Mai, Belgrad, programme of Biljana Tomic and Dobrila Denegri
2003 wg/3zi/k/open house, videoshow with Heike Bollig a.o. Künstlerverein Malkasten/ Jacobihaus Düsseldorf
2004 shift, show with Markus Freidl, Gesellschaft zur Förderung von Kunst und Kultur in Europa e.V. Nürnberg
2004 performing the video, Videoscreening at the Kunstverein Nürnberg Kohlenhof e.V.
2004 sreening in der leerstelle, summercamp at the Gustave-Eiffel-Oberschule, Berlin
2004 real-skandal-illegal, videoscreening arena/DreiRaum, Wien
2004 cinema ambulant_04, videoscreenings in Saarbrücken, Metz, Nancy, Straßbourg, Karlsruhe and Trier
2004 graduate show at the Universität der Künste Berlin
2004 forum medial, videoscreening at the Schlossplatz, Berlin
2004 solidarity unlimited, rum46, Arhus, Dänemark
2004“ Das Kino und seine Phantome“, video- and filmprogramme curated of Madeleine Bernstorff in “The Art of Programming“, Filmstudio, Hochschule der Künste Braunschweig

Office / Christine Woditschka. 4'48”

Bulegoa
Berlin Hennigsdorf-eko bulego eraikin bateko leihate handietara eramaten du kamera. Kameraren lentea leihoaren kristalarekin kontaktu zuzenean jartzen da, zeinak tripodearena egiten duen. Lentea leihoaren kristalaren azalerarekin kontaktu zuzenean mugitzen da eta intersekzio puntuan kokatzen da, bertan kristalaren mintzak bulegoko gela erdi-publiko/pribatua eta kanpo espazioa bereizten ditu.

Filmmaker and author. The works are located on the interface between film and fine arts, and between theory and practice. PhD. Work in the art field as professor, commentator and critic. Further activities include work as political journalist, film critic, catalogue and book author and the compilation of feminist film programmes. The films have received international awards. Participations in international symposia on postcolonial studies, media studies and cultural globalisation.
November / Hito Steyerl. 3'50”